Skatteförslagen i årets vårbudget

Regeringen har nu presenterat vårändringsbudgeten för 2015. På skatteområdet innehåller den inte några överraskningar utan är i huvudsak enligt de förslag till ändringar som regeringen aviserat under våren.

Slopad nedsättning av socialavgifterna för unga
Nedsättningen av socialavgifterna, inklusive den allmänna löneavgiften, för personer som vid årets ingång inte har fyllt 25 år slopas.

De föreslagna lagändringarna ska träda i kraft den 1 augusti 2015. Under perioden 1 augusti 2015–30 juni 2016 ska nedsättningen av socialavgifterna för unga övergångsvis vara reducerad så att, utöver hela ålderspensionsavgiften, endast arton tjugofemtedelar av de övriga avgifterna ska betalas. Motsvarande ska gälla den allmänna löneavgiften.

Vid beräkning av arbetsgivaravgifter ska på ersättning som betalas ut under perioden 1 augusti 2015–30 juni 2016, utöver hela ålderspensionsavgiften, arton tjugofemtedelar av de övriga arbetsgivaravgifterna betalas. Motsvarande tillämpning ska gälla för allmän löneavgift.

Vid beräkning av egenavgifter ska på inkomst som uppbärs under perioden 1 augusti 2015–30 juni 2016, utöver hela ålderspensionsavgiften, arton tjugofemtedelar av de övriga egenavgifterna betalas. Motsvarande tillämpning ska gälla för allmän löneavgift.

Slopad skattereduktion för hjälp med läxor och annat skolarbete
Den särskilda bestämmelsen om skattereduktion för hjälp med läxor och annat skolarbete slopas. Bestämmelsen om skattereduktion för barnpassning ändras så att den endast omfattar barnpassning som inte mer än i ringa omfattning innefattar hjälp med läxor och annat skolarbete. Ändringen träder i kraft den 1 augusti 2015.

Höjd skatt på bekämpningsmedel
Skatten på bekämpningsmedel höjs från 30 kronor per kilogram verksam beståndsdel i bekämpningsmedlet till 34 kronor per kilogram verksam beståndsdel i bekämpningsmedlet. Ändringen träder i kraft den 1 augusti 2015.

Höjd skatt på naturgrus
Skatten på naturgrus höjs från 13 kronor per ton naturgrus till 15 kronor per ton naturgrus. Ändringen träder i kraft den 1 augusti 2015.

Nedsättning av koldioxidskatten på dieselbränsle i vissa skogsmaskiner genomförs inte
Nedsättningen av skatten på dieselbränsle i vissa skogsmaskiner på grund av skogsbranden i juli–augusti 2014 bör inte genomföras. I stället bör ett motsvarande stöd ges på utgiftssidan av statens budget.

Kontakta oss