VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Skatteregler för dig som företagare i juletid

I juletid vill många företagare vill visa uppskattning till sina anställda och kunder genom julfester och julklappar. Här får du information om vilka skatteregler som gäller för julfester och julgåvor.

Julfester

Ditt företag får avdrag för högst två personalfester per år. Du får göra avdrag för både måltid och kringarrangemang. Avdrag för måltid får göras med högst 90 kronor exklusive moms per person. Kostnader för vin och sprit ingår i det beloppet. För kringarrangemang i samband med julfesten får avdrag göras på upp till 180 kronor exklusive moms, per person. Exempel på kringarrangemang är lokalhyra och musikunderhållning. Rese- och logikostnader i samband med julfest på annan ort är skattefri för de anställda under förutsättning att det är maximalt en övernattning och att arrangemanget bedöms som personalvård. Om anställdas familjemedlemmar och/eller pensionerade anställda deltarpå julbordet eller julfesten, får du göra avdrag även för dem. Måltider och personalfester i samband med intern representation är en skattefri förmån för de anställda, vilket innebär att du inte ska ta med det i underlaget till skatteavdrag och arbetsgivaravgifter.

Om du vill bjuda en kund eller affärspartners på julbord får du endast göra avdrag om det sker i anslutning till en affärsförhandling. Om kriteriet om affärsförhandling är uppfyllt får avdrag för måltid göras med 90 kronor exklusive moms per person.

Julklappar

För att julklappar till anställda ska vara skattefria får de uppgå till högst ett värde av 450 kronor inklusive moms . I det värdet räknas inte administrativa kostnader eller fraktkostnader in. Om julklappen överstiger värdet blir hela julklappen skattepliktig för den anställde. Julklappen får inte bestå av kontanter. Presentkort är avdragsgillt under förutsättning att det inte går att byta mot kontanter.

Du som företagare kan välja att skänka pengar till en ideell organisation utan att det blir skattepliktigt för de anställda. Denna gåva är dock inte avdragsgill. En anställd kan däremot inte begära att få sin julklapp skänkt till en ideell organisation, i de fallen blir den anställde beskattad för gåvan eftersom gåvan då likställs med kontanter.

Julklappar till kunder är inte avdragsgilla, om inte julklapparna är av ringa värde och enklare reklamgåvor. Julklappar av det här slaget ska lämnas till ett större antal personer/kunder för att vara avdragsgilla. I samband med representation, t ex vid en affärsförhandling får avdrag för gåvor göras till ett värde av högst 180 kronor exklusive moms.

Prata med din rådgivare idag

Ta gärna en kontakt med oss om du har några frågor kring gåvor och/eller representation så hjälper vi dig.