Här är branscherna som granskas hårdast 2015

Skatteverket har nu gett till känna vilka branscher och områden som kommer att särskilt granskas i bl.a. 2015 års deklarationskontroll.

Övriga branscher kommer i vanlig ordning att omfattas av den allmänna granskningen. Läs mer på Skatteverket.se 

Kontanthandel
Branscher med stor del kontanttransaktioner drar alltid till sig Skatteverkets intresse. De branscher som Skatteverket kommer att ha ökat fokus på 2015 är bl.a. skönhetsvård, tatuering, bilvård och frisör. Andra branscher som framhålls som intressanta att granska är catering, ”food trucks” (matbilar) och upplevelseindustrin.

Rot- och rutavdrag
För rot- och rutavdrag ska fler uppgifter lämnas in av utförare från och med 1 april 2015. Därför kommer Skatteverket kontrollera hur företagen genomför förändringen. Detta gäller särskilt utgifter hänförliga till fönster- och takbyte, arbete med bredbandsfiber samt städning.

Vårdsektorn
Skatteverket granskar även företag som arbetar med bemanning i vårdsektorn. Granskningen kommer att fokusera särskilt på personalens tjänsteställe, felaktig redovisning av ersättningar och om utbetalningar ska redovisas som löner istället för uppdragsinkomst.

Även de anställda i bemanningsbranschen, exempelvis läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal och hur de deklarerat sina inkomster och förmåner kommer särskilt att granskas.

Andra frågor som kommer att uppmärksammas är felaktig bokföring av utländska s.k. resursläkare. Här kan det vara fråga om inkomster som inte deklarerats och felredovisning av olika förmåner, exempelvis bil- och hyresförmån. För dessa företag kan aktualiseras även granskning av tidigare beskattningsår.

Elektronikbranschen
Slutligen nämns elektronikbranschen, särskilt företag som gör inköp av elektronikprodukter från andra EU-länder. Skälet är ett ökande problem med momsbedrägerier vid gränsöverskridande handel.

Kommentar
Har du frågor eller funderingar på vad detta kan innebära för dig eller funderingar på några speciella transaktioner är du välkommen att kontakta LRF Konsult och någon av våra skatteexperter.

Kontakta oss