Underhåll på en näringsfastighet är alltid avdragsgillt

Du som äger exempelvis en lantbruksfastighet har alltid rätt att göra avdrag för reparation och underhåll på ekonomibyggnader och andra byggnader som är klassificerade som näringsfastighet.

Att man rustar upp byggnaden för att ha en egen häst eller båt i byggnaden spelar ingen roll eftersom den som bedriver näringsfastighet numer alltid anses bedriva näringsverksamhet. Det har Högsta förvaltningsdomstolen slagtit fast i en dom.

Uttagsbeskattning när näringsfastighet utnyttjas privat

När en näringsfastighet utnyttjas privat ska däremot du som näringsidkare normalt uttagsbeskattas. Det innebär att ditt privata nyttjande ska värderas till det pris som du skulle ha fått om fastigheten eller fastighetsdelen hade hyrts ut på markanden.

Så ska din näringsfastighet hanteras i deklarationen

Har du funderingar kring hur åtgärder på din näringsfastighet eller privatbostad ska hanteras i deklarationen? Ta kontakt med oss på LRF Konsult så hjälper vi dig.

Målet avsåg en lantbruksfastighet

Målet avsåg frågan om en ägare av en lantbruksfastighet kunde få avdrag för att renovera bland annat tak och fasad på en lada för att använda som stall där  ägarens två privata hästar skulle ställas upp. Eftersom de planerade arbetena var knutna till innehavet av en näringsfastighet fick tak- och fasadarbetena dras av som reparation och underhåll i näringsverksamheten. Domen visar att en renovering som syftar till att göra det möjligt att delvis utnyttja en byggnad för privat bruk inte påverkar rätten till avdrag.

Kontakta oss