Uppskovsbelopp vid gåva och bodelning

När du säljer din villa eller bostadsrätt kan du under vissa förutsättningar få uppskov med beskattningen av kapitalvinsten. En av förutsättningarna är att du inom viss tid köper en ersättningsbostad. Senast när ersättningsbostaden säljs ska uppskovsbeloppet återföras till beskattning.

Om ersättningsbostaden dessförinnan överlåts genom gåva, bodelning, arv eller testamente kan uppskovsbeloppet i vissa speciella fall behöva återföras på grund av överlåtelsen. Detta gäller exempelvis om ersättningsbostaden överlåts genom gåva. Ett annat exempel är att ersättningsbostaden överlåts genom arv till barn (med undantag för hemmavarande barn under 18 år).

Överlåts ersättningsbostaden genom bodelning på grund av upphörande av samboförhållande eller äktenskapsskillnad ska uppskovsbeloppet inte återföras till beskattning. Den som genom bodelningen tar över ersättningsbostaden tar i stället över överlåtarens uppskovsbelopp och måste därför, senast när ersättningsbostaden säljs, återföra inte bara sitt eget uppskovsbelopp utan även det övertagna uppskovsbeloppet. Den som tar över en ersättningsbostad i en bodelning på grund av upphörande av samboförhållande eller äktenskapskillnad tar alltså över en latent skatteskuld, vilket bör beaktas i bodelningen.

Ta kontakt med din rådgivare för att utreda konsekvenserna i just ditt fall innan en överlåtelse görs.

Kontakta oss