Utredning av 3:12-reglerna får förlängd svarstid

Vid avyttring av eller utdelning på kvalificerade aktier i ett fåmansföretag gäller de särskilda 3:12-reglerna.

Dessa regler ska motverka att arbetsinkomster omvandlas till kapitalinkomster, vilket medför att utdelningar och kapitalvinster inom vissa ramar beskattas som tjänsteinkomster istället för kapitalinkomster.

Dessa regler har varit föremål för översyn ett flertal gånger och just nu pågår en ny utredning av reglerna. Utredningen ska bland annat se över:

  • Förenklingsregeln - förutsättningarna för tillämpning av regeln och dess storlek. Det kan bli krav på visst aktivitetskrav för dess tillämplighet.
  • Beräkningen av kapitalavkastning. Procentsatser och kapitalunderlag kan förändras.
  • Villkoren för lönesummeregeln och storleken på det lönebaserade utrymmet. Ska underlaget minska och ska ägarens lön ingå?
  • Reglerna om sparat utdelningsutrymme. Ska det vara möjlig att spara inte utnyttjat gränsbelopp?
  • Skattesatsen, som idag är 20 procent i ägarledet. För andra icke-noterade företag är skattesatsen högre, 25 procent.

Utredningen har fått förlängd tid och ska lämna sitt förslag den 1 november 2016. Det innebär troligen att eventuella förändringar kommer att komma först från och med den 1 januari 2018. Vill du veta mer om utredningens arbete och hur det påverkar dig som fåmansbolagetsdelägare kontakta någon av våra skatteexperter.

Portrait

Välkommen att kontakta mig med dina frågor!

Katarina Bartels, Skattejurist Tfn: 08-657 47 42 Välj ett annat kontor
Jag är kund idag:

Jag godkänner att LRF Konsult lagrar och hanterar mina personuppgifter samt kontaktar mig med relevanta erbjudanden enligt LRF Konsults dataskyddspolicy.