Skatterådgivning för aktiebolag

Många småföretagare driver sin näringsverksamhet via ett aktiebolag. De blir då vanligen s.k. fåmansföretagare som omfattas av särskilda regler.

En viktig frågeställning för fåmansföretagare är givetvis har ska man optimera effekten av uttag av vinstmedel för privat bruk.

Många (alltför många) rådgivare fokuserar allt för mycket på aktieutdelningar, skalbolagsaffärer och paketeringar. Detta är överkurs för de flesta småföretagare och kostar bara stora rådgivningsarvoden. Sanningen är istället att man som grund i planeringen bör ta ut lön upp till brytpunkten. Då får man relativt låg beskattning och ett gott skydd från det allmänna sociala skyddsnätet.

Löneuttagen kan sedan kryddas med olika former av förmånsbeskattning som ger avdragseffekt och momslyft men ingen förmånsbeskattning. Din rådgivare bör givetvis sy ihop ett sådant paket som passar just dig. Genom att låna ut pengar till sitt bolag och hyra ut lokal i bostaden får man sedan beskattning som kapitalinkomst med bara 30 % skatt om marknadspris tas ut och företaget har ett behov av lånet och lokalen.

Den optimala planeringen leder då till att mycket stora vinstmedel kan tas ut fördelaktigt, så mycket att vi nu faktiskt passerat gränsen för vad de flesta småföretagare tjänar. Då är det dags för aktieutdelningar enligt de s.k. 3:12-reglerna med en total skatt på 37,6 %. I vissa fall ska man sedan fundera på paketeringar, bolagsförsäljningar och likvidation i syfte att frigöra större vinstmedel.

Hos oss får du Rätt skatt och rätt förmåner.

Kontakta oss