Skatterådgivning för enskild näringsverksamhet

För företagssparande i enskilda firmor och handelsbolag finns bl.a. möjlighet att överavskriva inventarier och att utnyttja den skatte- och räntefria periodiseringsfonden.

För inkomster därutöver kan expansionsfonden användas och skatteuttaget är då endast 22%. Med dessa instrument kan företagets egna investeringar bekostas av företagets egna lågbeskattade inkomster.

Inkomst av näringsverksamhet ger social trygghet och belastas med uttag av sociala avgifter och kommunalskatt. På höga inkomster tillkommer den statliga inkomstskatten varför ett givet mål i planeringen är att komma under den s.k. brytpunkten.

Ett unikt inslag i LRF Konsults skatterådgivning är att vi beaktar de sociala förmåner som är så viktiga för småföretagaren. Tre viktiga inslag i planeringen är den sjukpenninggrundande inkomsten vars beräkning är mycket komplicerad eftersom man ska justera den deklarerade inkomsten med fondavsättningar återföringar. I många fall är även beräkningen av föräldrapenning viktig och givetvis är det av stor vikt för småföretagare att säkerställa en hyfsad pensionsnivå.

Genom räntefördelningen bestäms schablonmässigt dina kapitalinkomster, vilket ger endast 30 % skatt. Räntefördelningen beräknas utifrån ett kapitalunderlag och en klyvningsränta och medför således mellan 15–40 % lägre skatteuttag.

Har du skattefrågor som rör enskild firma eller handelsbolag? Kontakta ditt närmaste kontor. Du hittar det i rutan uppe till höger.

Kontakta oss