Avslut av försäljningen

Överlåtelsehandlingen
När budgivningen är avslutad undertecknas en överlåtelsehandling mellan dig som säljare och köparen. Mäklaren upprättar då ett köpekontrakt eller ett avtal om fastighetsreglering beroende på fastigheternas belägenhet och lantmäterimyndighetens riktlinjer. Normalt betalar köparen en handpenning om tio procent av köpeskillingen vid kontraktstillfället. Ett köpekontrakt på en skogs-eller lantbruksfastighet är betydligt mer komplicerat att upprätta än de kontrakt som upprättas vid försäljning av villor eller bostadsrätter.

Tillträdet
Affären avslutas på tillträdesdagen då den nya ägaren tillträder fastigheten och slutlikviden av köpeskillingen regleras. Då undertecknas också köpebrevet som är ett kvitto på att betalning har skett. På tillträdesdagen görs också en avstämning att avtal och abonnemang avslutats eller överförts till den nye ägaren.

Kontakta oss