Inför försäljningen

Värderingen
Ofta inleds ett uppdrag genom någon form av värdering av fastigheten. Antingen som en enklare värdebedömning  eller en fullskalig värdering. Läs mer om tjänsten värdering här.

Uppdragsavtalet
I uppdragsavtalet regleras vad som överenskommits mellan dig som säljare och fastighetsmäklaren.  Ex vilka fastigheter som ingår i uppdraget, eventuellt upprättande av ny skogsbruksplan, marknadsföring och ersättning till mäklaren.

Fastighetsbeskrivningen
En proffsig och attraktiv beskrivning i form av text, korrekt fakta, foton och grafik är nyckeln till en lyckad försäljning. Du som säljare godkänner slutligen beskrivningen.

Marknadsföring
Vi ser till att din fastighet exponeras där det är mest troligt att spekulanterna ser den. Det kan gälla printannonsering i riks- och lokal media, ibland i utlandet, men alltid på lrfkonsult.se, Hemnet och genom vårt kontaktnät och stora spekulantregister.

Kontakta oss