Under försäljning

Visning
Visningen är en mycket viktig del av försäljningsprocessen där spekulanter får möjlighet att själv bedöma fastigheten. Har du som säljare specifika önskemål försöker vi naturligtvis tillgodose dem.

Budgivningen
Budgivningen i gårdsförsäljningar kräver oftast erfarenhet, tillgänglighet, förhandlingsvana och seriositet. Du som säljare avgör i samråd med mäklaren om fastigheten skall säljas genom öppen eller sluten budgivning.

Kontakta oss