Viktigt med en uppdaterad skogsbruksplan

En skogsbruksplan är ett viktigt instrument för att planera insatserna i din skog. Lika bra är den för att planera din skogsekonomi.

Tänk på att skogsbruksplanen är en färskvara och att den måste hanteras som en sådan. Här ger vi 5 goda skäl för en uppdaterad Skogsbruksplan.

  • Skogen är i ständig förändring vilket gör att förutsättningarna för ett lönsamt skogsbrukande försvåras. Det sker helatiden en tillväxt, skog blåser ned, rötsvampar angriper granskogen, snöbrott, älgbetesskador mm. När planen upprättas så skapas en ögonblicksbild över hur skogen ser ut idag, samt en bedömning utifrån vad som är mest sannolikt kommer att ske de närmsta tio åren. Med andra ord kan det som var ett råd i ett bestånd för 5 år sedan kanske vara ett annat råd idag. Har förutsättningarna förändrats, så bör man uppdatera planen, eller upprätta en ny.
  • Med en uppdaterad skogsbruksplan så har du möjlighet att planera åtgärderna i din skog så att den passar både din skog och din ekonomi. Genom att kombinera en uppdaterad skogsbruksplan med din ekonomiska situation så ökar möjligheterna att genom skatteplanering få hög avkastning utan att stora summor försvinner i skatt.
  • Vill du certifiera ditt skogbruk genom FSC eller PEFC, så måste du ha en uppdaterad skogsbruksplan. Planen ska då ta hänsyn till skogliga- och ekonomiska aspekter samt bl.a. ta hänsyn till kulturvärden, naturvärden, naturvård mm. Ska du certifiera dig genom PEFC krävs det dessutom att planen upprättas av en PEFC-certifierad planläggare.
  • Man tänker ofta på skogsbruksplanen som något som används i den löpande driften av sitt skogsföretag. Men faktum är att skogsbruksplanen också är ett dokument som är nödvändigt inför större beslut som sker på skogsfastigheten. Exempelvis vid ett generationsskifte, vid en försäljning, vid förvärvskalkylering, eller om man drabbats av ett intrång.
  • Som avslutning så tycker jag att det är viktigt att poängtera att man INTE ska skaffa en skogsbruksplan bara för att man ska ha en skogsbruksplan. Ta reda på hur planen fungerar och vilka parametrar som är viktiga att kunna. Ju mer du förstår om planens innehåll och upplägg, desto tryggare blir du i de diskussioner du har rörande ditt ägande.

Använd gärna formuläret här bredvid om du har fler frågor kring Skogsbruksplaner.

Förvärva

Vi hjälper dig när du funderar på att köpa skog. Läs mer>>

Äga och utveckla

Vi kan hjälpa dig att effektivt planera dina åtgärder för att nå dina målsättningar på sikt. Läs mer>>

Sälja eller överlåta

Vi har erfarenhet och tjänster som är relevanta för dig som ska sälja eller överlåta skog.
Läs mer>>