Fastighetsvärdering

Visst har värdet på din fastighet betydelse, men värde kan betyda olika för olika människor. Det kan handla om avkastning från t ex skog, lantbruk och jakt men även om mjuka värden som rekreation, närhet till sjö och om rent känslomässiga värden.

Oavsett hur vi definierar begreppet värde finns det tillfällen då det är angeläget att få fastighetens ekonomiska värde bedömt av expertis. Denna expertis finns över hela landet hos våra fastighetsvärderare.

En korrekt värdering är av stor betydelse inför ett generationsskifte, inför upplösning av samägande, vid belåning med fastigheten som säkerhet, inför ett eventuellt köp, inför en eventuell försäljning, inför diskussioner om avsättning till naturreservat, biotopskydd etc.

Unik värderingskompetens med stor lokalkännedom

Att värdera jord- och skogsbruksfastigheter kräver kunskap, erfarenhet och hög kännedom om den lokala marknaden. Ofta handlar det om flera delar som ska värderas, exempelvis jord, skog, ekonomibyggnader och bostadshus, som sedan vägs samman till en helhetsbedömning. LRF Konsult har specialiserade fastighetsvärderare över hela landet och flertalet är auktoriserade lantbruksvärderare. Som en effekt av vår storlek och att vi finns över hela landet har vi också unik statistik att luta oss mot. Det gör oss till en pålitlig partner vid kontakter med banker och myndigheter. Vi har oftast de bästa förutsättningarna att bedöma din fastighets marknadsvärde på ett korrekt sätt.

Vad du får

  • Marknadsledande kompetens i att värdera jord- och skogsbruksfastigheter.
  • Tillgång till vår unika försäljningsstatistik.
  • Stor lokal kännedom

Vill du värdera din fastighet?

Varje värderingsuppdrag ser olika ut beroende vad som finns på fastigheten. Fyll i kontaktformuläret eller kontakta oss på 0771-27 27 27 så hjälper vi dig. 

Kontakta oss