VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Gård med skog i södra Dalarna

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
19,8 ha
Skogsmark:
17,1 ha
Myr/kärr/mosse:
1,2 ha
Inägomark:
0,6 ha
Övrigmark:
0,9 ha
Virkesförråd:
2 355 m³sk
Boyta:
128 kvm
Fastighet:
Ludvika Västansjö 33:2
Norrbovägen 130
77014 Nyhammar

Utgångspris/ försäljningssätt

1 600 000 kr
Anbud

Kontakt

bild_Åsa Åsa Eriksson
Fastighetsmäklare
02393947
0705509127
asa.eriksson@lrfkonsult.se
bild_Johanna Johanna Gärdsback Rylander
Skogsmästare
023-939 14
073-443 17 29
johanna.gardsbackrylander@lrfkonsult.se
LRF Konsult Falun
Bergmästaregatan 2
791 30 Falun
Ludvika Västansjö 33:2

Gård med skog i södra Dalarna

Gårdsskiftet ligger mycket vackert med utsikt över Bysjön mellan Nyhammar och Sunnansjö. Bostadshus och ekonomibyggnader med inägomark i anslutning. Skogen ligger samlat i ett långsmalt skogsskifte strax väster om gården. Gården med bostadshus och övriga byggnader utgör en liten pärla med stora möjligheter, dock i behov av omvårdnad. Totalt ca 20 ha varav ca 17 produktiv skog. Virkesförråd om ca 2 300 m³sk. Jakt i viltvårdsområde. Försäljningssätt: Anbud senast 2017-09-13 kl 14:00​

Byggnader

Bostadsbyggnad

Bostadsbyggnad i två plan med timmerstomme, med stående panel, på grundmur under plåttak. Kommunalt vatten och avlopp. Huset har kopplade tvåglasfönster och uppvärmning med direktverkande el, samt en vedspis i köket och en vedkamin i rum på nedre botten. Provtryckning krävs. Nedre våningen består av stort kök, vardagsrum, hall och toalett med dusch och tvättmaskin. Övre våningen består av två rum, hall samt en toalett. Huset har genomgående äldre standard från renovering 1976.

Energideklaration

Energideklaration behövs ej på grund av att byggnaden på fastigheten inte är eller används som permanentbostad.

Uthuslänga

Äldre uthuslänga med tegeltak. Byggnadsyta ca 130 kvm. Består av traktorgarage, äldre stall och lider. El finns i byggnaden.

Snickarverkstad

Byggnad som tidigare använts som snickarverkstad. Träbyggnad i två våningar med plåttak, byggnadsyta ca 65 kvm. Eldstad finns men behöver kontrolleras. El saknas.

Uthus

Uthusbyggnad i timmer och trä med tegeltak. Byggnadsyta ca 50 kvm.

Källare/förråd

Byggnad som delvis är nedgrävd, använts som källare, förråd. Murade väggar, tegeltak. Byggnadsyta ca 25 kvm.

Smedja

Äldre smedja i trä med tegeltak. Byggnadsyta ca 11 kvm.

Fäbodstuga

Enkel fäbodstuga i trä med plåttak, renoveringsbehov, med tillhörande uthus (fd stall). Ligger på skogsskiftet i avdelning 4.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbeskrivning upprättad i september 2016 av LRF Konsult. Enligt beskrivningen omfattar den produktiva skogsmarken 17,1 ha med ett virkesförråd om 2 355 m³sk varav 680 m³sk är i slutavverkningsbar ålder. Se vidare i bifogade skogsbilagor. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom glesbygdsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan hos länsstyrelsen. En avgift om 3 700 kr tas ut för privat/fysiska personer. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.

Jakt

Fastigheten är registrerad inom Västansjö viltvårdsområde, ca 1 750 ha, som ingår i Grangärde älgskötselområde.

Fiske

Fastigheten ligger inom inom Grangärde fiskevårdsområde, för mer information: www.grangardefiske.com

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade kultur- eller fornlämningar på fastigheten.

Naturvärden

Avdelning 2 (0,7 ha) har fått målklassen NO (Naturvårdsmål, orört) vid skogsinventeringen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Fastighetsbeskrivning och sidotjänster

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Städning

Bostadshuset kommer vid tillträdet överlämnas i grovstädat skick. Övriga byggnader lämnas ostädade med kvarvarande lös egendom. Kvarvarande inventarier tillfaller köparen utan ersättning.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 93100 kr

Vägbeskrivning

Fastigheten ligger mellan Nyhammar och Sunnansjö, väster om Bysjön. ca 2,5 mil NV om Ludvika. Kör norrut på väg 66 (Grangärdevägen) från Ludvika i ca 16,5 km, sväng sedan vänster in på väg 245, kör 2,3 km sedan höger in på Västansjövägen i 3,3 km. Sedan vänster in på Norrbovägen i ca 1 km. Gården ligger på vänster sida. I LRF Konsults app "Köpa Gård" finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten samt klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

HitCounter