VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Liten gård i Viberg, Väse

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Boyta:
120 kvm
Antal rum:
4 st
Fastighet:
Karlstad Viberg 1:7
Viberg 409
66057 Väse

Utgångspris/ försäljningssätt

1 600 000 kr
Öppen budgivning

Visning

Visas av: Daniel Andersson

Kontakt

bild_Daniel Daniel Andersson
Fastighetsmäklare
054-177423
072-1604476
daniel.andersson@lrfkonsult.se
LRF Konsult Karlstad
Köpmannagatan 2
652 26 Karlstad
Karlstad Viberg 1:7

Liten gård i Viberg, Väse

Tillfälle för den som söker naturnära boendelantbruk för en mycket överkomlig penning. Liten jordbruksfastighet med både åker- och skogsmark där möjlighet till djurhållning finns. Totalt drygt 5 ha mark som är fint samlad runt gårdscentrum med beteshagar precis utanför fönstret. Bra bostadshus med flera stora renoveringar genomförda. Närhet till fiske i Norra Barsjön samt jakträtt i älgjaktslag. Pendlingsavstånd till såväl Karlstad och Kristinehamn samt Filipstad.

Byggnader

Bostadshus

Byggnaden har på senare år renoverats där flera stora insatser genomförts. 2010 installerades jordvärmepump. 2012 byttes fasad och fönster. 2014 renoverades kök, matplats och vardagsrum.

Verkstad/maskinhall

Rejäl, varmisolerad verkstad med golv av betong, tak av plåt och väggar av plåt och trä. Byggnadens mått ca: 12 * 8 meter.

Uthuslänga

Äldre uthuslänga uppförd i trä med tak av eternitskivor. Här inryms idag en avdelningar med två stycken oisolerade hästboxar i direkt anslutning till bakomvarande hagar. Därutöver några garageöppningar och förråd. Byggnaden ej med i fastighetstaxeringen och saknar därmed taxeringsvärde.

Inägomark

Åkermarken återfinns norr om gårdscentrum och utgörs av ett större samt ett mindre skifte, dessa delas av en åkerholme med stora lövträd som ger fint skydd för betesdjur. Totalt ca: 2,7 ha.

Skogsmark

Enligt mätning i fastighetskarta omfattar skogsmarken ca: 2 ha och består till största delen av olikåldrigt och lövdominerat bestånd. Ligger samlat i ett skifte i fastighetens östra del.

Nybruten plan

I fastighetens östra del, inom det som tidigare räknats till skogsmark finns en nybruten plan på 50 * 70 meter. Avsikten har varit att uppföra en ny byggnad för djurhållning. Telefonstolpar tänkta som byggnadsstomme är nedgrävda på 30 * 20 meter. På del av ytan ligger markduk och grus. Dränering lagd med dräneringsrör. Upp till ny ägare att sätta nya planer i verket. Kanske använda området som ridbana, eller upplagsplats?!

Stödrätter

För att kunna söka gårdsstöd krävs att man disponerar minst 4 ha att ta med i en stödansökan. Fastighetens areal är, utan sidoarrenden, för liten för ansökan och några stödrätter följer inte marken.

Jakt

Fastigheten ligger inom Väse Nyeds älgskötselområde och älgjakten bedrivs inom Lybäckshöjdens älgjaktslag där fastighetens ägare är berättigad till en plats i jaktlaget. Lybäckshöjdens älgjaktslag jagar på drygt 1 900 ha och består av 26 st deltagare. Älgjaktlaget betalar årligen 12 kr/ha i ersättning till ingående fastigheter och för att deltaga i jakten erlägger man som jägare en årlig avgift på 1 200 kr till laget. Småviltjakt på egen fastighet. Jakträtten är inte upplåten utan övergår till en ny ägare på tillträdesdagen.

Fiske

Del i fiskesamfällighet.

Forn- och kulturlämningar

Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger i Väse-Fågelviks socken, Karlstads kommun. Denna församling räknas inte som glesbygdsområde, varför en privatperson inte behöver ansöka om förvärvstillstånd inför ett köp. För juridiska personer gäller särskilda regler.

Skattetal

Öre, penningar. 16

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 570000 kr

Områdesbeskrivning

Viberg är en trevlig by med ett 15-tal hushåll i Nord-Västra Väse. Närheten till Norra Barsjön (Vibergsjön) och det brutna landskapet med öppet odlingslandskap varvat med större skogsområden ger en genuint Värmländsk landsbygdskänsla. Gott om trevliga byvägar lockar till utflykter med häst eller på cykel. Avstånd till större orter är: Molkom 13 km, Karlstad 30 km, Kristinehamn 35 km och Filipstad 35 km.

Vägbeskrivning

Från väg 240 som sträcker mellan Väse och Molkom finns möjlighet att komma till Viberg via Södra eller Norra vägen beroende på från vilket håll man kommer. Södra vägen: Vid "Hedenkorset" sväng mot "Glumshammar 2", kör knappt 2 km och håll sedan till vänster för att fortsätta norrut, följ vägens sträckning ytterligare ca: 5 km så är du framme i Viberg. Norra vägen: 6 km söder om Molkom sväng mot "Bäckelid 5", följ vägen till Bäckelid där du håller till höger, efter ytterligare knappt 3 km är du i Viberg.

HitCounter