VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Välarronderad skogsfastighet i Gästrikland

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
85,9 ha
Skogsmark:
83,1 ha
Övrigmark:
2,8 ha
Fastighet:
Hofors Vi 2:17

Utgångspris/ försäljningssätt

3 800 000 kr
Intresseanmälan

Kontakt

Daniel Leanders
Fastighetsmäklare
0278-63 92 82
0706337008
daniel.leanders@lrfkonsult.se
LRF Konsult Bollnäs
Långgatan 7
821 43 Bollnäs
Hofors Vi 2:17

Välarronderad skogsfastighet i Gästrikland

Välarronderad och mycket lättillgänglig skogsfastighet. Fastigheten består av ett obebyggt skifte beläget mellan Storvik och Hofors, Gästrikland. Totalt ca 85,9 ha varav ca 83,1 ha produktiv skogsmark. Talldominerade och välskötta marker med ett virkesförråd uppskattat till ca 10 330 m³sk. Fastigheten ingår i Vibyggdens Viltvårdsområde.

Skogsuppgifter

De uppgifter om skogstillståndet som presenteras i detta underlag har erhållits från skogsbruksplan upprättad av Jonas Danrud på uppdrag av Mellanskog i april 2015. Skogsbruksplanen har därefter justerats med utförda åtgärder av Mellanskog augusti 2017. Skogsbruksplanen har även uppdaterats med 3 års tillväxt. Virkesförrådet uppskattas till totalt ca 10 331 m³sk. Medelvolymen per ha är ca 124 m³sk. En stor del av skogsmarken består av gallrad medelålders skog med hög tillväxt. Medelboniteten på fastigheten är beräknad till 5,7 m³sk/ha. För övriga upplysningar se sammanställning över åldersklasser samt avdelningsbeskrivning och skogskarta.

Jakt

Fastigheten ingår i Vibygdens Viltvårdsområde vilket omfattar drygt 2 000 ha jaktmark. Jakträtten är upplåten till 2018-06-30 mot en årlig avgift om fn 50 kr per ha. Kontaktperson och ordförande i viltvårdsområdet är Dan Törnström, tel 070 632 32 51.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa: Skogsstyrelsen, Skogens Pärlor). På fastigheten finns ett antal kulturlämningar såsom kolbotten, fångstgrop och milsten. (Källa: Riksantikvarieämbetet, www.raa.se)

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person.

HitCounter