VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsgård i Höga Kusten

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
52,3 ha
Skogsmark:
39,9 ha
Myr/kärr/mosse:
3,3 ha
Berg/hällmark:
0,5 ha
Väg och kraftledning:
0,4 ha
Inägomark:
7,4 ha
Övrigmark:
0,8 ha
Virkesförråd:
2 950 m³sk
Boyta:
73 kvm
Fastighet:
Kramfors Överdal 3:3 & 2:13
Överdal 125
87033 Docksta

Utgångspris/ försäljningssätt

1 100 000 kr
Anbud

Kontakt

bild_Patrik Patrik Ulander
Fastighetsmäklare
061128935
0706128935
patrik.ulander@lrfkonsult.se
LRF Konsult Härnösand
Nybrogatan 1
871 30 Härnösand
Kramfors Överdal 3:3 & 2:13

Skogsgård i Höga Kusten

Skogsgård belägen 4 km nordväst om Docksta för fast eller fritidsboende, brukningscentrum med enklare byggnader som två bostadshus och ekonomibyggnader. Total areal ca 52 ha, varav ca 40 ha skogsmark , ca 7,4 ha betes/åkermark. Virkesförråd på ca 2 950 m³sk varav 1 660 m³sk, S1 och S2 skog. Jakträtt.

Byggnader

Bostadshus

Bostadshus totalrenoverat på 60-talet i 1 1/2 plan med källarvåning. Stomme av timmer,fasad av stående brädfodring, tegeltak, tvåglasfönster. Eget vatten från kallkälla som finns på fastigheten, äldre enskilt avlopp. Vattenburen uppvärmning med kombipanna i källaren. Byggnadsarea ca 79 kvm, boarea enligt taxeringen 73 kvm. Planlösning bottenvåningen: Hall med uppgång till övervåning samt nedgång till källaren. I hallen finns även ingång till toaletten. Till höger från hallen kommer man till köket som är ett ljust och rymligt lantkök, kökssnickerier av trä, vedspis, spis, och kylskåp. Mot baksidan av huset finns vardagsrum med parkettgolv och sovrum. Planlösning övervåning: Övervåningen är oinredd. Planlösning källarvåning: Rymlig källarvåning med förvaringsrum, matkällare, pannrum och garage. I pannrummet finns Albin kombipannna ved och el. Fastigheten har 60-tals standard. Avtal är skrivet om installation av bredband men man vet inte när det installeras.

Ladugård/loge

Äldre ladugård/loge uppförd i stomme av trä, pannplåttak/ eternittak. Utgörs av äldre djurdel med gjutet golv, förrådsutrymmen mm. Övervåningen består av logdel med trägolv samt foderutrymmen. Byggnadsarea enligt taxeringen 475 kvm.

Äldre bostadshus

Äldre bostadshus i 2 plan med källarvåning. Stomme av timmer,fasad av stående brädfodring, plåttak, tvåglasfönster. Inget vatten finns idag i huset. Byggnadsarea ca 94 kvm. Planlösning bottenvåningen: Hall. Till höger från hallen kommer man till en mindre hall med nedgång till källaren och uppgång till övervåningen. Från rätta hallen kommer man rakt fram till stort och ljust lantkök av äldre modell. Innanför köket finns ett sovrum. Till höger i köket kommer man till kammaren med kakelugn och vidare in i salen som har öppenspis. Planlösning övervåning: Övervåningen är delvis oinredd. Planlösning källarvåning: Rymlig källarvåning med förvaringsrum, matkällare, tvättrum mm. Byggnaden har stått obebodd under lång tid och har stort renoveringsbehov.

Maskinhall

Maskinhall uppförd i stomme av trä, delvis gjutet golv. Stående brädfodring och plåttak. Byggnadsarea ca 50 kvm.

Vedbod/snickarbod

Vedbod/snickarbod uppförd i stomme av trä, stående brädfodring och eternittak. Byggnaden utgörs av vedbod/förråd och äldre inredd del. Byggnadsarea ca 76 kvm.

Äldre byggnad

Äldre byggnad som används som förråd finns även på fastigheten vid skifte 1 avdelning 39.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juni 2017 av Bengt Olov Westman 070-289 55 50. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 39,9 ha med ett virkesförråd om ca 2 950 m³sk varav ca 1 660 m³sk är S1 och S2 skog.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov skogsvårdsåtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt. Enligt skogsbruksplanen finns: Skogsvårdsåtgärder så som markberedning 2,4 ha, plantering 2,9 ha och röjning om 9,1 ha under planperioden på 10 år.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt upp markerade. Säljaren svarar ej för ytterligare upp markering av dessa.

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen i Kramfors kommun, Vibyggerå församling. För att komma till brukningscentrum, kör E4:an norrut från Ullånger, i Docksta tag av E:4:an och tag väg som går förbi kyrkan, kör ca 3 km och tag till höger mot Överdal efter 1 km finns byggnaderna till höger. För att komma till skogsskiftena se skogskarta, översiktskarta samt Köpa Gård App.

Allmänt

Skogsgård för fast eller fritidsboende i Höga Kusten. Fastigheten är belägen 4 km nordväst om Docksta centrum. Fastigheten har ett väl samlat brukningscentrum med utsikt över landskapet. Brukningscentrumet består av två bostadshus, ladugård, uthus och maskinhall. Byggnaderna omgärdar tomten väl. Åkermarken ligger i anslutning till brukningscentrum vilket gör det lämpligt om man vill ha mindre djurhållning. Fastigheten består av tre skiften om total areal ca 52 ha, produktiv skogsmark ca 40 ha med virkesförrådet om ca 2 950 m³sk samt betes/åkermark ca 7,4 ha. Det dominerande trädslaget är gran som upptar ca 74 % av virkesförrådet. 7 % (2,9 ha) av arealen skog är i huggningsklassen K1, 49 % (19,3 ha) är R1 och R2 skog, 21 %, (8,4 ha) av arealen är skog i huggningsklassen G1 och 22 % (8,7 ha) är S1 och S2 och volymen uppgår här till ca 1 660 m³sk.

Naturvärden

Det finns inga kända naturvärden på fastigheten annat än två områden som är bedömda som sumpskog. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige samt skogsbruksplan.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga kända fornlämningar på fastigheten. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Jakt

Jakträtt på älg och småvilt hör till fastigheten. För närvarande bedrivs älgjakten genom Överdals jaktlag om ca 450 ha och med 4 jägare i jaktlaget. Medlem blir man i jaktlaget enligt överenskommelse med övriga jägare i laget. Jaktledare Susanne Königson 070 295 88 17. Småvilt jagas på egen fastighet eller enligt överenskommelse över större område.

Vägar

Fastigheten har relativt god tillgänglighet och berörs av vägen genom byn samt skogsbilväg som går över fastigheten på flera ställen.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde 2017 totalt 1 158 000 kr fördelat på tomtmark 15 000 kr, bostadsbyggnad 85 000 kr, skogsmark 890 000 kr, bete/åker 100 000 kr, impediment 6 000 kr och ekonomibyggnad 62 000 kr. Typkod 120, Lantbruksenhet, bebyggd. Fastigheterna Överdal 2:13 & 3:3 är samtaxerade.

Åkermark

Betes/åkermarken brukas genom muntlig överenskommelse och brukaren är lovad att bruka marken under 2017.

Visning

Visning av byggnaderna på brukningscentrum sker den 3/10 kl 13.00-15.00. Anmälan skall ske till fastighetsmäklaren. Visning annan tid efter överenskommelse med fastighetsmäklaren. Intressenter får på egen hand besikta skog och mark på fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därvid tas till grannfastigheter, eventuell jakt och skog.

Information

Se kommunens hemsida www.kramfors.se och www.docksta.se.

Service

Affärer, bensinstationer, matserveringar, skolor mm i Docksta 4 km samt Ullånger 17 km. Till Kramfors, ca 50 km till Örnsköldsvik ca 42 och ca 70 km till Härnösand.

Areal

Areal enligt fastighetsutdrag Överdal 3:3, 478 579 kvm och Överdal 2:13, 30 444 kvm

Lagfart

Kostnad för lagfart är 1,5% av köpeskillingen + 825 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson men för juridiskperson.

Friskrivning

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brist som beror på ålder, byggnadssätt, underhåll eller användning.

Frågelista

Säljaren har svarat på en frågelista gällande fastigheten, den går att beställa via fastighetsmäklaren på 0611-289 35 eller patrik.ulander@lrfkonsult.se.

HitCounter