VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Virkesrik skogsfastighet

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
17,3 ha
Skogsmark:
16,6 ha
Berg/hällmark:
0,7 ha
Fastighet:
Grästorp Astranna 7:37

Utgångspris/ försäljningssätt

2 900 000 kr
Bud

Kontakt

bild_Helene Helene Gustafsson
Fastighetsmäklare
0725511264
helene.gustafsson@lrfkonsult.se
LRF Konsult Grästorp
Oskarsgatan 26
467 30 Grästorp
Grästorp Astranna 7:37

Virkesrik skogsfastighet

Obebyggd skogsfastighet, belägen c:a 5 km väster om Grästorp. Fastigheten utgörs av totalt 17,3 ha som domineras av virkesrik, slutavverkningsmogen skog. Det totala virkesförrådet uppgår till 5 363 m³sk varav 4 832 m³sk är S2 skog. Jakträtten är fri för köparen.

Skogsuppgifter

Enligt skogsbruksplan upprättad i maj 2017 av Harald Waldschmidt uppgår den produktiva skogsarealen till 16,6 ha med ett virkesförråd om 5 363 m³sk varav 4 832 m³sk utgörs av föryngringsavverkningsbar skog (S2). Fastigheten är virkesrik och det genomsnittliga virkesförrådet uppgår till hela 323 m³sk/ha. Granen utgör det dominerande trädslaget med 68 % följt av tall 32 % och löv <1 %. Medelboniteten är beräknad till 7,4 m³sk/ha och år. Under planperioden uppgår avverkningsförslaget till 4 790 m³sk och omfattas i huvudsak av föryngringsavverkning. Fastigheten består av ett skifte och har goda drivningsförhållanden. Se vidare i bifogad skogsbruksplan.

Arealuppgifter

Arealerna i tabellen är hämtade från skogsbruksplanen där den totala arealen uppgår till 17,3 ha. Areal enligt fastighetsregisterutdrag uppgår till 17,33 ha.

Jakt

Jakträtten övergår till köparen på tillträdesdagen.

Visning

Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog. Ladda ner appen "köpa gård" så får du fastighetskartan med en aktiv kartvy direkt i din iPhone eller iPad. Med hjälp av GPS får du på så vis information om vart på fastigheten du befinner dig.

Inteckningar

Fastigheten belastas ej av inteckningar.

Tillträde

Tillträde efter överenskommelse.

HitCounter