VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Baggården

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
128,7 ha
Åkermark:
124,0 ha
Övrigmark:
4,6 ha
Småhusmark:
0,1 ha
Boyta:
250 kvm
Antal rum:
10 st
Fastighet:
Grästorp Astranna 11:2 och Sal 2:22
Flo 1 Baggården m.fl.
467 96 Grästorp

Utgångspris/ försäljningssätt

26 000 000 kr
Bud

Visning

2017-10-25 14:00

Visas av: Helene Gustafsson

Anmälan!

Kontakt

bild_Helene Helene Gustafsson
Fastighetsmäklare
0725511264
helene.gustafsson@lrfkonsult.se
LRF Konsult Grästorp
Oskarsgatan 26
467 30 Grästorp
Grästorp Astranna 11:2 och Sal 2:22

Baggården

I vidsträckt åkerlandskap ligger denna högavkastande spannmålsgård om totalt 128 ha. På egendomens mycket välarronderade åkermark om 124 ha, bedrivs idag en omväxlande produktion av spannmål, oljeväxter och baljväxter. Vägen fram till Baggården kantas av en allé med ståtliga, äldre askträd. Väl framme möts man av ett samlat gårdscentrum som har två rymliga bostadsbyggnader och flertalet ekonomibyggnader. Här bedrevs det mjölkproduktion fram till slutet av 90-talet. Fastigheten är belägen på den bördiga Flo-slätten nära Vänern, c:a 4 km väster om Grästorp. Möjlighet finns också att förvärva den virkesrika skogsfastigheten Astranna 7:37 som utgörs av c:a 17 ha skogsmark, se separat prospekt.

Byggnader

Huvudbyggnad

Den rymliga huvudbyggnaden är uppförd år 1875* i 1½ plan under sadeltak av betongpannor. Huset är byggt på torpargrund, har stomme av timmer och fasad av stående träpanel. Fönstren är av typen kopplade två-glas. *Enligt boken Gods och gårdar. Bostaden värms med vattenburen värme via en kulvert från gårdens panncentral med pellets/flis-panna, kompletterat med elpatron i ackumulatortank om 500 liter som är placerad i huset. Vatten och avlopp är kommunalt via "Fiber, vatten och avlopp i Flo ek.för". Det finns också enskilt vatten från borrad brunn, pumpen är dock ur funktion. Även fiber finns installerat. För mer information, läs på föreningens hemsida digginginflo.se. Huvudbyggnaden har renoverats i olika omgångar genom åren, på senare år har följande renoveringar utförts: 1979 -Gjordes en tillbyggnad med köksfarstu och pannrum. Grundmuren renoverades, nya fönster sattes in och fasaden brädfodrades om. Köket på entréplan renoverades samt badrummet på övre plan. 2008 -Byggdes badrummet på entréplan. 2015 -Installerades kommunalt vatten, avlopp och fiber. Boendet disponeras på en golvyta av 292 m². Enligt taxeringsinformationen uppgår boarean till 250 m² och biarean till 35 m². Planlösning entréplan: Via pardörrar nås huvudentrén och härifrån finns ingång till en gästtoalett samt en trappa som leder upp till övre plan. Till vänster nås ett kontor och därefter ett sovrum. Rakt fram från huvudentrén finns sedan tre rum i fil med generösa sällskapsytor. Rummen fördelar sig över ett sällskapsrum, en matsal med utgång till altanen samt ett allrum. ​Till höger från huvudentrén leder en hall vidare in till köket. Från hallen nås också badrummet som är inrett med med wc, handfat, dusch och handdukstork. Det rymliga köket är äldre och utrustat med spis, fläkt, två diskbänkar, diskmaskin och kylskåp. Köket ansluter sedan till allrummet samt till tillbyggnaden. Tillbyggnaden består av groventré, omklädningsrum med tvättställ, pannrum/tvättstuga med tvättho, toppmatad tvättmaskin och ackumulatortank. Övre plan fördelar sig över ett allrum med utgång till balkong. Tre sovrum. Vardagsrum/sovrum med trägolv. Badrum inrett med wc, handfat, badkar och dusch. F.d. kök med diskho och järnspis (ej i funktion) samt skafferi. Dessutom finns förrådsutrymme, klädkammare och liten toalett som ej är i funktion. ​

Mangårdsbyggnad

Vid sidan av huvudbyggnaden ligger mangårdsbyggnaden som ursprungligen var ett mejeri. Huset är uppfört på torpargrund, har stomme i betong/trä och yttertaket är belagt med pannor av lertegel. Fasaden är beklädd med stående träpanel och fönstren är av typen kopplade två-glas. Bostaden värms med vattenburen värme via en kulvert från gårdens panncentral med pellets/flispanna, kompletterat med elpatron i ackumulatortank om 500 liter som är placerad i huset. Vatten och avlopp är kommunalt via "Fiber, vatten och avlopp i Flo ek.för". Det finns också enskilt vatten från borrad brunn, pumpen är dock ur funktion. Även fiber finns installerat. För mer information, läs på föreningens hemsida digginginflo.se. På senare år har följande renoveringar utförts: 1960 -Gjordes en omfattande renovering av huset. 1979 -Renoverades övre plan. 1980 -På 80-talet brädfodrades huset. 2001 -Den gamla pannan togs bort och golvet gjordes om i tvättstugan/pannrummet. 2003 -Renoverades köket på entréplan. 2015 -Installerades kommunalt vatten, avlopp och fiber. Boendet disponeras på en golvyta av 207 m². Enligt taxeringsinformationen uppgår boarean till 200 m², biarean till 30 m² och nybyggnadsåret till 1909. Planlösning entréplan: Rymlig huvudentré med klädkammare och trappa till övre plan. Rakt fram från huvudentrén nås finrummet som har golv av ekparkett. Från finrummet nås sedan ett all/matsalsrum och därifrån vidare till ett tv-rum. Till vänster från huvudentrén finns en hall med ingång till badrum, vilket är inrett med wc, handfat, badkar och dusch. Vidare från hallen nås köket som har kökssnickerier i ek och är utrustat med spis, fläkt, diskbänk och kyl/frys. Från köket finns också ingång till all/matsalsrummet. ​I anslutning till köket ligger vardagsingången. Här finns ett handfat samt ingång till skafferi och en trappa som leder upp till övre plan. Vardagsingången ansluter även till tvättstugan/pannrummet som är utrustat med tvättmaskin, diskbänk och ackumulatortank. Övre plan fördelar sig över hall, sovrum, genomgångsrum, kök med liten spis, diskbänk och kylskåp. Vidare finns ett all/sovrum, en möblerbar hall, toalett med wc och handfat, klädkammare och förrådsutrymme. ​

Panncentral - Uthus

2001-2002 byggdes del av uthuset om till panncentral som via kulvert förser båda bostadshusen med värme. Uppvärmning sker via en kombipanna Veto 60 kW från 2002. Ursprungligen eldades det med havre men sedan 2016 då pelletsbrännaren installerades används pellets som bränsle. Utanför panncentralen står ett bulkförråd. Byggnaden är uppförd i trä och delvis murad stomme, på taket ligger det pannor av lertegel. I anslutning till pannrummet finns det personalutrymme med fikarum och ett duschrum med wc och handfat. Byggnaden inrymmer också redskapsbod, loft, potatiskällare och garagedel med plats för två bilar.

Magasin - Spannmålsanläggning

Äldre klassiskt magasin i tre plan. Vidbyggt magasinet ligger gårdens spannmålsanläggning, uppfört i trä med gjutet golv och tak av eternit. Torken från 1976 är en Passat AKEU 1H2 kontinuerlig tork med en Teknotherm varmluftspanna 407 kW från 1986. Tanken för eldningsolja är från 1994 och rymmer 10 m³. Anläggningen har en total lagringskapacitet om c:a 740 m³ i stumma och självtömmande plåtfickor samt 6 st. utlastningsfickor. Transportörerna består av två skopelevatorer med 12 respektive 25 tons kapacitet samt plantransportörer med kedjeredler.

Maskinhall

Byggnaden har trästomme, träfasad, gjutet golv och tak av eternit. Det finns skjutportar både på gavlarna och på långsidorna. Byggnadsytan är c:a 288 m².

Traktorgarage

Traktorgaraget byggdes på 80-talet med stomme och väggar i trä samt tak av eternit. Golvet är gjutet och det finns fyra vikportar på långsidan. Byggnadsytan är c:a 128 m².

Vagnslider

Äldre vagnslider uppfört i trä med tak av lertegel.

Gårdsverkstad

Äldre verkstad med murad stomme, tak av eternit och gjutet golv. Byggnadsytan är c:a 66 m².

Snickarbod

Äldre byggnad i trä med tak av lertegel. Här inryms snickarbod, förrådsutrymmen och utedass.

Övriga ekonomibyggnader

På gården finns också ett enklare bilgarage, äldre hönshus, förråd för smörjoljor samt ett pumphus.

Damm

Bakom ladugården ligger det en branddamm.

Åkermark

Baggården utgörs av 124 ha högavkastande åkermark på lerjord. Åkerarealen är samlad i en ägofigur och är mycket välarronderad. Dräneringen som utfördes på 50-talet är väl fungerande och huvuddelen av arealen är täckdikad med 16-18 m mellan grenledningarna. Markkartering från 2011 finns att tillgå, kontakta ansvarig fastighetsmäklare för mer info. Åkermarken överlåtes med 42 ha höstvete och resterande areal höstplöjd. Köparen bereds tillträde till åkermarken fr.o.m. 1 mars 2018.

Stödrätter

Stödrätter motsvarande den stödberättigade arealen ingår i överlåtelsen och kommer att överlåtas till köparen inför 2018 års SAM-ansökan.

Dikningsföretag

Fastigheten har 12,57 % andelar i Håberg - Baggårdens dikesföretag som rensades 2014 och 14,61 % i St. och L:a Hallebo dikningsföretag som rensades 2013.

Övrig mark

Övrig mark c:a 4,6 ha utgörs av tomtmark, gårdsplan, damm samt skogsdunge och vägar mm.

Jakt

Jakträtten övergår till köparen på tillträdesdagen.

Arealuppgifter

Arealuppgifterna i tabellen är hämtade från följande källor: Den totala arealen 128,73 ha enligt fastighetsregistret. Åkerarealen om 124 ha avser stödberättigad areal enligt 2017 års SAM-ansökan. Observera att två av skiftena delar block med annan fastighet varför viss mindre avvikelse av åkerarealen kan föreligga. Övrig areal c:a 4,6 ha enligt mätning på fastighetskartan.

Fiber, vatten och avlopp

Fastigheten har del i Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening. Andelarna ingår i överlåtelsen och ny ägare tar över medlemskap och ägarandel i föreningen i samband med tillträdesdagen. Mer info finns att läsa på föreningens hemsida "digginginflo.se".

Fastigheten Sal 2:22

I försäljningen ingår fastigheten Sal 2:22 som är belägen i Salstad, se fastighetskarta. Fastigheten består av tomtmark om 1 175 m². Ett nyttjanderättsavtal finns upprättat där fastighetsägaren till Sal 2:13 har rätt att nyttja c:a halva tomten på Sal 2:22 för trädgårdsändamål. Nyttjanderättsavtalet tecknades 1974 och gäller för en tid av 49 år. Nyttjanderättshavaren har på fastigheten uppfört ett garage på ofri grund.

Bostadshus och tomtmark som ej ingår i försäljningen

Bostadshus och tomtmark med adress Salstad 46 Baggården, ingår ej i försäljningen. Området består av c:a 1 700 m² tomtmark, se markering på bifogad fastighetskarta. Lantmäteriförrättning om avstyckning pågår. Förrättningen förväntas vara klar senast i juni 2018.

Inteckningar

Astranna 11:2 och Sal 2:22 belastas ej av inteckningar.

Tillträde

Tillträde sker enligt överenskommelse efter det att Lantmäteriförrättningen om avstyckning av bostadshuset ovan är registrerad.

Visning

Visning av fastighetens byggnader sker efter överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende och växande gröda. Ladda ner appen "köpa gård" så får du fastighetskartan med en aktiv kartvy direkt i din iPhone eller iPad. Med hjälp av GPS får du på så vis information om vart på fastigheten du befinner dig.

HitCounter