VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Gård i Älmesbo - Edsbyn

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
5,5 ha
Skogsmark:
2,8 ha
Skogsimpediment:
1,6 ha
Inägomark:
0,7 ha
Småhusmark lantbruk:
0,4 ha
Boyta:
60 kvm
Fastighet:
Ovanåker Norra Edsbyn 3:64
Älmesbo 144
82892 Edsbyn

Utgångspris/ försäljningssätt

650 000 kr
Intresseanmälan

Kontakt

bild_Anders Anders Espes
Fastighetsmäklare
0271-298 16
070-6423131
anders.espes@lrfkonsult.se
LRF Konsult Edsbyn
Långgatan 23
828 31 Edsbyn
Ovanåker Norra Edsbyn 3:64

Gård i Älmesbo - Edsbyn

Idylliskt belägen mindre gård i Älmesbo, cirka 10 km väster om Edsbyn. Bostadshus inrymmande tre rum och kök. Verkstad och ett flertal förrådsbyggnader. Genom tomten rinner Älmån. Fem hektar mark, skog och jordbruksmark. Jakträtt i Ovanåker Västra viltvårdsområde.

Byggnader

Bostadshus

Bostadsbyggnad i 1 1/2 plan med källarvåning. Byggnadsarea 46 m². Bostadsyta 60 m² och byggnadsår 1937 enligt uppgifter i fastighetstaxering. Stomme i trä med utvändig fasadbeklädnad i masonit med utanpåliggande träläkt, yttertak i plåt. Fönster av två-glas typ. Vattenburen uppvärmning via jordvärme, IVT år 2004. Eget vatten från grävd brunn på tomten, enskilt avlopp till tre-kammarbrunn med infiltration (anlagd år 2007). Planlösning: Källarvåning med utrymme för värmepump samt förråd. Våningsplan 1 inrymmer entré till farstu samt kök och vardagsrum. Våningsplan 2 innehåller liten hall och två sovrum. WC med badkar. Balkong över entré. Inredning och ytskikt i bostadsbyggnaden är överlag av äldre typ och standard. Renoveringsbehov föreligger. Byggnaden har besiktigats av Anticimex. Protokoll överlämnas på begäran.

Energideklaration

Energideklaration är inte utförd. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten för köparen att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

F.d Ladugård

Före detta ladugård uppförd i trä med murad stalldel och yttertak i plåt. Byggnadsarea 86 m². Vidbyggt förråd 15 m². Byggnaden inrymmer idag utrymmen för verkstad (urmakeri) och snickarbod samt förråd. Överbyggt finns loge som också fungerar som förråd.

Verkstad och garage

Verkdstads och garagebyggnad uppförd i trä under plåttak. Byggnadsarea cirka 55 m². Verkstadsdelen som omfattar cirka 20 m² har gjuten platta samt plåtbeklädda innerväggar och innertak. Elanslutning med 3-fas.

Övriga byggnader

Garage uppfört i trä på gjuten platta, yttertak i plåt. Plats för en bil. Skotergarage och förråd. Byggnaden uppförd i trä med yttertak i plåt. Före detta tvättstuga vid Älman. Två ytterligare förrådsbyggnader i trä med yttertak i eternit.

Jakt

Fastigheten ingår i Ovanåkers västra viltvårdsområde vilket omfattar 13 700 hektar. Älgjakt bedrivs gemensamt uppdelat i tre lag. Småviltsjakten kan bedrivas enskilt över hela viltvårdsområdet. Jakträtten är tillgänglig för köparen på tillträdesdagen.

Skogsmark

Skogsmark omfattande cirka 2,8 hektar, i huvudsak bevuxen med skog i åldern 50 - 75 år.

Inägomark

Inägomark om cirka 0,7 hektar belägen i direkt anslutning till gården. Marken brukas för närvarande av arrendator enligt muntlig överenskommelse. Inägomarken är tillgänglig för köparen på tillträdesdagen, om så önskas.

Fiske

Inom Ovanåkers kommun i stort råder allmänt fiske där du, inom valt fiskevårdsområde, för dom flesta vatten kan lösa årskort.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 16700 kr

Vägbeskrivning

Från Edsbyn kör väg 301 västerut mot Voxna och Rättvik. Efter cirka 7,5 km, tag höger - skyltat mot Älmesbo. Kör cirka 1,0 km sedan höger enligt mäklarens skyltning och du ser sedan gården på vänster sida om grusvägen.

HitCounter