VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsfastighet med bra bonitet och jaktstuga, 60 ha

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
60,1 ha
Skogsmark:
54,9 ha
Skogsimpediment:
1,2 ha
Åkermark:
3,5 ha
Småhusmark lantbruk:
0,2 ha
Väg och kraftledning:
0,3 ha
Virkesförråd:
8 080 m³sk
Fastighet:
Vetlanda Solberga-Röshult 1:2
Solberga-Röshult 2
57010 Korsberga

Utgångspris/ försäljningssätt

Anbud

Visningar

2017-10-24

2017-10-27

Kontakta mäklare 0383-59480 eller 0383-59475 för bokning av tid. Spekulanter har möjlighet att fritt besöka fastigheten för besiktning av skog och mark. Sedvanlig hänsyn till jord - skog, jakt & naturvårdsintressen.

Kontakt

bild_Johan Johan Olausson
Fastighetsmäklare
038359480
070-3733001
johan.olausson@lrfkonsult.se
bild_Kristin Kristin Lindell
Fastighetsmäklare
038359475
kristin.lindell@lrfkonsult.se
LRF Konsult Vetlanda
Storgatan 23 B
574 31 Vetlanda
Vetlanda Solberga-Röshult 1:2

Skogsfastighet med bra bonitet och jaktstuga, 60 ha

Solberga-Röshult 1:2 är en skogsfastighet om totalt 60,1 ha. Andelen produktiv skogsmark uppgår till 54,9 ha och inägomark 3,5 ha. Det totala virkesförrådet är 8080 m³sk, varav 4437 m³sk återfinns i huggningsklasserna G2, S1 och S2 . Fastigheten har en bra tillväxt och medelboniteten är 9,5 m³sk/ha. Tillväxten under planperioden är beräknad till 344 m³sk/år. Fastigheten består till 66 % av gran, 13 % tall och 21 % löv, framförallt björk och klibbal. På fastigheten finns en jakt-/fritidsstuga samt en ladugård. Jakträtt på småvilt och älg.

Byggnader

Jakt-/fritidsstuga

Jakt-/fritidsstuga byggd 1997-1999 med stående träpanel och tegeltak. Vatten och el finns ej indraget. I stugan finns gasolkylskåp och gasolkök samt en kamin. Sovloft. Byggnadsarea ca. 8 x 3 meter. Tillbyggd veranda och altan. Utedass finns, men är ej i brukbart skick.

Ladugård

Ladugård byggd i trä och delvis timmerstomme. Beklädnad av stående träpanel. Eternittak. Byggnadsarea ca. 8 x 28 meter.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i augusti 2017 av Sven-Eric Dahlson på LRF Konsult. Skogen ligger fördelad på tre skiften, varav ett mindre om enbart 2 ha. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 54,9 ha. Det totala virkesförrådet uppgår till 8 080 m³sk (147 m³sk/ha), varav 4 437 m³sk återfinns i huggningsklasserna G2, S1 och S2. Fastigheten har en hög tillväxt och medelboniteten är beräknad till 9,5 m³sk/ha. Fastigheten består till 66 % av gran, 13 % tall och 21 % löv, framförallt björk (12 %) och klibbal (5 %).

Skogsvård

Skogsvården är överlag tillfredsställande och skogen är välskött. Under planperioden föreligger dock ett visst röjningsbehov på en areal om 13,2 ha.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser är generellt sett bra, på vissa sträckor kan den dock behöva förstärkas. Säljaren ansvarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Arealen inägomark uppgår enligt skogsbruksplanen till 3,5 ha. Marken är inte brukad och det finns inga tillhörande stödrätter som ingår i köpet.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns inga registrerade fornlämningar, dock spår av fasta kulturmiljöer (främst odlingsspår och torpruiner) som måste beaktas vid skogliga åtgärder.

Naturvärden

På fastigheten finns enligt Skogsstyrelsen en registrerad nyckelbiotop, belägen i avdelning 34. Därutöver finns fem registrerade sumpskogar (oklassade).

Jakt

På fastigheten finns jakträtt på småvilt och del i älgjaktslag. Fastigheten tillhör Gudmundsås älgjaktslag om 1439 ha. Jaktlaget ingår i Bäckaby älgskötselområde som tillämpar fri avskjutning. Senaste åren har avskjutningen i jaktlaget legat mellan 8-12 älgar, i år troligtvis något mindre.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen i Södra Solberga församling, Vetlanda kommun, vilket klassats som glesbygd enligt jordförvärvslagen. Förvärvstillstånd kan i vissa fall krävas för fysisk person. För juridiska personer krävs förvärvstillstånd.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 123000 kr

Vägbeskrivning

Från Vetlanda kör väg 28/31 till Korsberga. I Korsberga tag höger mot S. Solberga. Kör ca 9 km till S. Solberga kyrka och tag där höger mot Götestorp. Efter ca 400 m tag vänster mot Röshult. efter ytterligare 400 m ligger stugan på höger sida och ladugården strax efter på vänster sida vägen.

HitCounter