VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Jordbruksarrende - 89 ha åkermark i Hov söder om Vadstena

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
88,8 ha
Åkermark:
88,8 ha
Fastighet:
Vadstena Bondorlunda 2:7
Bondorlunda 208
592 92 Vadstena

Utgångspris/ försäljningssätt

Anbud

Kontakt

bild_Snorre Snorre Svahnström
Fastighetsmäklare
013-37 70 10
0729-74 69 86
snorre.svahnstrom@lrfkonsult.se
LRF Konsult Linköping
Ågatan 21
582 22 Linköping
Vadstena Bondorlunda 2:7

Jordbruksarrende - 89 ha åkermark i Hov söder om Vadstena

Arrendet omfattar endast fastighetens åkermark. Den totala åkerarealen är enligt SAM 88,77 ha. Åkern är huvudsakligen mycket välarronderad och hela arealen är systemdikad. Dikningen är äldre men väl fungerande. Någon aktuell markkartering finns inte, men växtnäringstillståndet torde vara gott då man spridit ca 1 000 m³ - 1 500 m³ svingödsel per år. Jordarten är till största delen morän lätt- och mellanlera med inslag av styva leror.

Byggnader

Med arrendet följer inga byggnader.

Åkermark

Ny markkartering har gjorts under hösten 2017 men resultatet har ännu ej kommit jordägaren tillhanda.

Kartor över fastigheten

Övriga bilagor

HitCounter