VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Mindre ungskogsfastighet med jakt i VVO

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
4,8 ha
Skogsmark:
4,7 ha
Väg och kraftledning:
0,1 ha
Virkesförråd:
089 m³sk
Fastighet:
Söderhamn Myskje 35:6

Utgångspris/ försäljningssätt

150 000 kr
Intresseanmälan

Kontakt

bild_Tomas Tomas Lusth
Fastighetsmäklare
0278-639286
070-6337009
tomas.lusth@lrfkonsult.se
bild_Erik Erik Nyholmer
Skogsekonom
erik.nyholmer@lrfkonsult.se
LRF Konsult Bollnäs
Långgatan 7
821 43 Bollnäs
Söderhamn Myskje 35:6

Mindre ungskogsfastighet med jakt i VVO

Mindre ungskogsfastighet om ca 5 ha med jakt i Mo VVO om ca 9 200 ha. Hela fastigheten befinner sig i huggningsklass R2. God tillväxt med en beräknad medelbonitet om 7,6 m³sk /ha, år.

Skogsuppgifter

Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 4,7 ha med ett uppskattat virkesförråd om totalt 89 m³sk. Hela fastigheten består av R2-skog. Medelboniteten uppgår till 7,6 m³sk per hektar. Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakt i Mo VVO om ca 9 200 ha. Se Mo Viltvårdsområdes Facebooksida för ytterligare information.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns en kulturlämning registrerad. (Källa: riksantikvarieämbetet) För mer information, se http://www.fmis.raa.se

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Besiktning och undersökningsplikt

Uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. I köpekontraktet kommer det att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1000000 kr

HitCounter