VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Lantbruksfastighet, 22 ha, med stora lagerlokaler

Lantbruksfastighet, 22 ha, varav 14,5 ha skog och 6 ha åker, med stora isolerade lagerlokaler, 10 km söder om Strömstad. Den stora lagerlokalen har en total grundyta på 756 m² varav 210 m² är inrett med kontor mm. Den mindre lokalen har en grundyta på 288 m². Positivt förhandsbesked finns för en maskinhall till om 300 m². Till fastigheten finns anslutet internet och telefoni via fiber, el 3 x 32 A säkring och borrad brunn med enskilt vatten. Till Strömstad centrum är det endast 11 km, 15 minuters, bilresa och till Norska gränsen är det endast 24 km att köra med bil.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Virkesförråd:
1 570 m³sk
Boyta:
756 kvm
Fastighet:
Strömstad Blåskog 1:2

Utgångspris/ försäljningssätt

3 900 000 kr
Öppen budgivning

Kontakt

bild_Henrik
bild_Anders
LRF Konsult Tanumshede
Industrivägen 3 D
457 31 Tanumshede
Strömstad Blåskog 1:2

Lantbruksfastighet, 22 ha, med stora lagerlokaler

Lantbruksfastighet, 22 ha, varav 14,5 ha skog och 6 ha åker, med stora isolerade lagerlokaler, 10 km söder om Strömstad. Den stora lagerlokalen har en total grundyta på 756 m² varav 210 m² är inrett med kontor mm. Den mindre lokalen har en grundyta på 288 m². Positivt förhandsbesked finns för en maskinhall till om 300 m². Till fastigheten finns anslutet internet och telefoni via fiber, el 3 x 32 A säkring och borrad brunn med enskilt vatten. Till Strömstad centrum är det endast 11 km, 15 minuters, bilresa och till Norska gränsen är det endast 24 km att köra med bil.

Byggnader

Lagerlokal med kontor

Isolerad lagerlokal med en total grundyta på 756 m2 varav 210 m2 är inrett som kontor mm. Till fastigheten finns anslutet internet och telefoni via fiber, el 3 x 32 A säkring och borrad brunn med enskilt vatten. Uppvärmning sker via dieseldriven värmefläkt samt direktverkande el i kontorslokalerna. Billyft på 6,4 ton finns monterad i lokalen. Kan ingå i fastigheten mot merkostnad.

Lagerlokal

Isolerad lagerlokal med en grundyta på 288 m2. Uppvärmning via dieseldriven värmefläkt.

Skogsuppgifter

Enligt en skogsinventering upprättad av Anders Skogsberg i december 2017 omfattar fastigheten 14,5 ha produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet bedöms vara ca 1 570 m³sk i främst gallringsbar ålder. Boniteten beräknas till 6,6 m³sk/ha/år. För mer information se bifogad skogsinventering alt kontakt Anders Skogsberg på tel 0521-57 24 23.

Skogsvård

På fastigheten finns ett röjningsbehov av totalt 2,6 ha.

Inägomark

Enligt uppgifter ur fastighetstaxeringen omfattar fastigheterna 6 ha inägomark varav allt är taxerat som åkermark. Enligt skogsinventeringen omfattar åkermarken ca 5,9 ha. Är muntligt upplåten. Tillgänglig för köparen vid tillträde. Inga EU stödrätter finnes.

Jakt

Jakten tillfaller köparen på tillträdesdagen.

Vägförening

Fastigheten har del i vägförening. Vägföreningen erhåller statligt stöd och debitering till medlemmarna har inte gjorts på senare tid.

Visningar

Enskilda visningar. Kontakta mäklaren för tidsbokning.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för både privatperson och juridisk person som söks hos Länsstyrelsen. Kostnaden för detta är 3700 kr för privatperson och 5700 kr för juridisk person. Förvärvstillstånd krävs dock ej för privatperson som varit mantalsskriven det senaste året eller längre inom glesbygd i aktuell kommun.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 2050000 kr

Övrigt

Driftskostnader Under säljarens innehavstid har kostnaden för el legat mellan 30-50 000 kr/år beroende på väderlek och användning av hallarna. Försäkringskostnad ca 8 500 kr/år.

Skogsinformation

Övrig information

Kontakt

bild_Henrik
bild_Anders
LRF Konsult Tanumshede
Industrivägen 3 D
457 31 Tanumshede

Liknande fastigheter