VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsgård i Ockelbo

Skogsgård högt belägen med utsikt över den egna åkermarken på Österbacken i Ockelbo. Totalt ca 164 ha varav 16 ha åkermark och 114,6 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 30 394 m³sk varav stor andel är slutavverkningsmogen skog. Gårdscentrum med mangårdsbyggnad med 6 rum och kök, ladugårdsbyggnad, förrådsbyggnader och en lada och en och härlig utsikt över den egna åkermarken. Jakt i Säbyggeby viltvårdsområde som jagar på ca 4 200 ha.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
163,8 ha
Skogsmark:
114,6 ha
Skogsimpediment:
29,1 ha
Åkermark:
16,6 ha
Övrigmark:
2,4 ha
Väg och kraftledning:
1,1 ha
Virkesförråd:
30 394 m³sk
Fastighet:
Ockelbo Säbyggeby 5:50, 5:32 och 5:36
Österbacken 44
816 31 Ockelbo

Utgångspris/ försäljningssätt

10 900 000 kr
Intresseanmälan

Visningar

2018-02-20 15:00 - 16:00

Visas av: Joakim Hagelin

Maila anmälan till Joakim.hagelin@lrfkonsult.se eller ring 026-24 59 79 och lämna meddelande.

2018-02-28 15:00 - 16:00

Visas av: Joakim Hagelin

Maila anmälan till Joakim.hagelin@lrfkonsult.se eller ring 026-24 59 79 och lämna meddelande.

Kontakt

bild_Joakim
LRF Konsult Sandviken
Industrivägen 12
811 23 Sandviken
Ockelbo Säbyggeby 5:50, 5:32 och 5:36

Skogsgård i Ockelbo

Skogsgård högt belägen med utsikt över den egna åkermarken på Österbacken i Ockelbo. Totalt ca 164 ha varav 16 ha åkermark och 114,6 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 30 394 m³sk varav stor andel är slutavverkningsmogen skog. Gårdscentrum med mangårdsbyggnad med 6 rum och kök, ladugårdsbyggnad, förrådsbyggnader och en lada och en och härlig utsikt över den egna åkermarken. Jakt i Säbyggeby viltvårdsområde som jagar på ca 4 200 ha.

Byggnader

Ladugård

Äldre ladugårdsbyggnad med stensatt grund, stomme av trä och plåttak. Taxerad area är 564 m². Byggnaden inrymmer äldre ladugårdsdel, vagnslider, förråd och höskulle. I anslutning till byggnaden ligger ett mjölkrum med gjutet golv.

Övriga byggnader

Förrådsbyggnad med stensatt grund, stomme av trä klädd med rödmålade bräder under tak av plåt. Byggnaden inrymmer förråd och vagnslider. Lada med stensatt grund, stomme av trä under tak av plåt. Förrådsbyggnad med stensatt grund, stomme av trä under tak av plåt. Tvättstuga vid bäcken med plåttak.

Skogsuppgifter

De uppgifter om skogstillståndet som presenteras i detta underlag har erhållits från inventering utförd av NAI Svefa under december 2017. Den produktiva skogsmarken uppgår totalt till 114,6 ha med ett uppskattat virkesförråd om ca 30 394 m³sk varav ca 27 000 m³sk har nått slutavverkningsmogen ålder. Medelvolymen per ha är ca 265 m³sk, medelboniteten på fastigheten är beräknad till 6,3 m³sk/ha och den beräknade tillväxten är ca 583 m³sk för tillväxtsäsongen 2018. För övriga upplysningar se sammanställning över ålders- och huggningsklasser samt avdelningsbeskrivning och skogskarta.

Inägomark

Åker- och betesmarken uppgår enligt skogsbruksplanen till 16,6 ha som ligger i anslutning till brukningscentrum och väg. Åkermarken har tillfredsställande dränering.

Arrende/nyttjanderätter

På fastigheten finns två jordbruksarrenden på 14,3 hektar av den totala jordbruksarealen på 16,6 hektar.

Jakt

Fastigheterna ingår i Säbyggeby viltvårdsområde som jagar på ca 4 198 hektar. Jaktmarkerna har god tillgång på vilt och här jagas älg, rådjur, räv, hare och skogsfågel. Småviltsjakten sker enskilt över hela området medans älgjakten bedrivs gemensamt. Ny ägare kan tillträda jakten tidigast 2018-07-01. För kontaktuppgifter till ordförande maila: joakim.hagelin@lrfkonsult.se

Naturvärden

På fastigheten finns ca 24 hektar skogsmark med höga naturvärden och ca 47 hektar som klassats som nyckelbiotoper, se bifogade kartor. (Källa Skogsstyrelsen).

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns en kolbotten samt på det mindre skiftet finns registrering om övriga kulturlämningar i form av täckgropar (källa: riksantikvarieämbetet)

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson. Förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Energibesiktning

Säljaren kommer ej att upprätta energibesiktning om köparen önskar kan energibesiktning upprättas på dennes bekostnad.

Städning

Fastigheten säljs i det skick den är på kontraktsdagen och ytterligare städning kommer ej ske.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 120000 kr

Övrigt

I köpekontraktet kommer en friskrivningsklausul att tas in, där säljaren friskriver sig från fel och brister i fastigheten. Fastigheten kommer att lämnas i ostädat skick.

Kontakt

bild_Joakim
LRF Konsult Sandviken
Industrivägen 12
811 23 Sandviken

Liknande fastigheter