VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Mindre skogsfastighet i Krångede

I Selsviken mellan Stugun och Hammarstrand hittar ni denna mindre skogsfastighet innehållande ett skogsskifte,ett mindre gårdscentra och behagligt läge vid sjön Gesunden. Total areal ca 15 ha varav produktiv areal ca 13 ha. Virkesförråd om ca 900 m³sk. Trivsam fastighet för både rekreation och produktion. Fastigheten ingår i ett mindre jaktlag med en areal om ca 650 ha samt har fiskerätt i Gesunden med bra fiske innehållande både Gädda, Aborre och Öring.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
14,8 ha
Skogsmark:
12,6 ha
Inägomark:
1,4 ha
Väg och kraftledning:
0,2 ha
Övrigmark:
0,6 ha
Virkesförråd:
888 m³sk
Antal rum:
3 st
Fastighet:
Ragunda Krångede 1:47
Selsviken 115
84496 Stugun
Utgångspris

725 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Kontakt

bild_Mikael
LRF konsult Östersund
Rådhusgatan 46
831 34 Östersund
Ragunda Krångede 1:47

Mindre skogsfastighet i Krångede

I Selsviken mellan Stugun och Hammarstrand hittar ni denna mindre skogsfastighet innehållande ett skogsskifte,ett mindre gårdscentra och behagligt läge vid sjön Gesunden. Total areal ca 15 ha varav produktiv areal ca 13 ha. Virkesförråd om ca 900 m³sk. Trivsam fastighet för både rekreation och produktion. Fastigheten ingår i ett mindre jaktlag med en areal om ca 650 ha samt har fiskerätt i Gesunden med bra fiske innehållande både Gädda, Aborre och Öring.

Byggnader

Ladugård

Äldre ladugård med plåttak uppförd på betongsula.

Verstad/garage

Nybyggd plåthall med full takhöjd.

Gäststuga

Gäststuga med stort renoveringsbehov.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan som bygger på laserskannade uppgifter upprättad i december 2017 av Folke Lindblom LRF Konsult. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 14,8 ha med ett virkesförråd om 888 m³sk varav 468 m³sk är G2 skog. Observera att något fältbesök inte har skett av planläggaren varför uppgifter om ålder, trädslagsfördelning etc kan avvika.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder eller sådana åtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt. Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Fiske

Fiskerätt i Gesunden, innehållande Gädda, Abborre och Öring.

Jakt

Fastigheten ingår i Valdemar Seldahls jaktlag med en areal om 651 ha.

Frikraft

Fastigheten har frikraft med ca 17 000 kWh/år

Naturvärden

Inga registrerade nyckelbiotoper eller naturvärden finns på fastigheten. (Källa: SeSverige)

Forn- och kulturlämningar

Inga registrerade forn- eller kulturlämningar finns på fastigheten. (Källa: SeSverige)

Vägar

Köparen övertar fastighetens eventuella andelar i befintliga skogsbilvägar.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via öppen budgivning till ett utgångspris av XX kronor. Vid intresse från flera budgivare kommer försäljningen att slutföras genom auktionsförfarande. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren

Visning

För visning av byggnader, kontakta mäklaren. Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Ragunda kommun. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Vägbeskrivning

Från Stugun kör ca 18 km mot Hammarstrand. Strax efter vägskäl mot Överammer ligger fastigheten på höger sida mellan vägen och sjön.

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakt

bild_Mikael
LRF konsult Östersund
Rådhusgatan 46
831 34 Östersund

Liknande fastigheter