VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsmark i Horneviken, centralt i Ljusdal

Två skogsfastigheter om 11 ha centralt belägna i Ljusdal. Fastigheterna är på två sidor omgärdad av Horneviken. Totalt virkesförråd om ca 1700 m³sk. Merparten av fastigheterna är nyligen gallrade. Jakt i Ljusdals Södra/Västra VVO om 22 000 ha.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
12,7 ha
Skogsmark:
10,6 ha
Vatten:
2,1 ha
Virkesförråd:
1 694 m³sk
Fastighet:
Ljusdal Sörkämsta 7:27 och Hovsberg 2:16

Utgångspris/ försäljningssätt

700 000 kr
Intresseanmälan

Kontakt

bild_Buster
LRF Konsult Ljusdal
Smedgatan 3
827 35 Ljusdal
Ljusdal Sörkämsta 7:27 och Hovsberg 2:16

Skogsmark i Horneviken, centralt i Ljusdal

Två skogsfastigheter om 11 ha centralt belägna i Ljusdal. Fastigheterna är på två sidor omgärdad av Horneviken. Totalt virkesförråd om ca 1700 m³sk. Merparten av fastigheterna är nyligen gallrade. Jakt i Ljusdals Södra/Västra VVO om 22 000 ha.

Skogsuppgifter

På fastigheterna finns en skogsbruksplan upprättad i april 2018 av Buster Knutsson - LRF Konsult. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 10,6 ha med ett uppskattat virkesförråd om ca 1 700 m³sk, där allt uppnått lägsta slutavverkningsålder. Medelboniteten uppgår till 6,0 m³sk per hektar. Se vidare i den bifogade skogsbeskrivningen.

Fastighetsgränser

Fastigheternas gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakt i Ljusdal Södra/Västra VVO om 22 000 ha. Älgjakt i älgjaktsområde 2 om 5 100 ha. Småviltsjakt får bedrivas på hela viltvårdsområdet.

Forn- och kulturlämningar

I sydvästra hörnet av fastigheten Hovsberg 2:16 finns enligt uppgift en kolerakyrkogård. (Källa: Skogens pärlor)

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheterna. (Källa Skogsstyrelsen).

Besiktning och undersökningsplikt

Uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. I köpekontraktet kommer det att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Kontakt

bild_Buster
LRF Konsult Ljusdal
Smedgatan 3
827 35 Ljusdal

Liknande fastigheter