VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Möckelåsskiftet, 63 ha med bra vägnät

Möckelåsskiftet omfattar totalt 62,9 ha varav 57 ha är produktiv skogsmark. Totalt virkesförråd om ca 4900 m³sk (2 500 m³sk i huggningsklass G2 & S1). Vägnätet är väl utbyggt och tillväxten god med en medelbonitet om 5,9 m³sk/ha, år. Jakt i Arbrå Västra VVO om 14 300 ha.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
62,9 ha
Väg och kraftledning:
0,3 ha
Skogsmark:
57,0 ha
Myr/kärr/mosse:
5,6 ha
Virkesförråd:
4 940 m³sk
Fastighet:
Bollnäs Hov 4:14
Hov 1465
82011 Vallsta

Utgångspris/ försäljningssätt

1 700 000 kr
Intresseanmälan

Kontakt

bild_Åke
bild_Buster
LRF Konsult Bollnäs
Långgatan 7
821 43 Bollnäs
Bollnäs Hov 4:14

Möckelåsskiftet, 63 ha med bra vägnät

Möckelåsskiftet omfattar totalt 62,9 ha varav 57 ha är produktiv skogsmark. Totalt virkesförråd om ca 4900 m³sk (2 500 m³sk i huggningsklass G2 & S1). Vägnätet är väl utbyggt och tillväxten god med en medelbonitet om 5,9 m³sk/ha, år. Jakt i Arbrå Västra VVO om 14 300 ha.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i november 2017 av Carl Danielsson - Forum Fastighetsekonomi AB. Enligt skogsbruksplan omfattar den produktiva skogsmarken 57 ha med ett uppskattat virkesförråd om ca 4 900 m³sk varav knappt 2 500 m³sk är G2, och S1 skog. Medelboniteten uppgår till 5,9 m³sk per hektar. Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakt i Arbrå Västra VVO om 14 300 ha. För mer information: http://www.arbravastravvo.se/

Forn- och kulturlämningar

Inga fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Naturvärden

På fastigheten finns sumpskog registrerad, se avdelning 42 i den bifogade skogsbruksplanen. (Källa: Skogsstyrelsen)

Besiktning och undersökningsplikt

Uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. I köpekontraktet kommer det att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Kontakt

bild_Åke
bild_Buster
LRF Konsult Bollnäs
Långgatan 7
821 43 Bollnäs

Liknande fastigheter