VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Virkesrik skogsfastighet

Skogsfastighet utan byggnader med stort virkesförråd och hög andel äldre skog. 84 ha bördig skogsmark med ett virkesförråd om ca 16 400 m³sk. 10 400 m³sk är i huggningsklass S1-S2. Byggnader med markområde, främst åkermark är under avstyckning och ingår inte i försäljningen.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Virkesförråd:
16 430 m³sk
Fastighet:
Skellefteå Vallen 3:7
Västra Vallen 178
93193 Skellefteå

Utgångspris/ försäljningssätt

4 200 000 kr
Intresseanmälan

Kontakt

bild_Lars-Gunnar
LRF Konsult Skellefteå
Stationsgatan 21
931 32 Skellefteå
Skellefteå Vallen 3:7

Virkesrik skogsfastighet

Skogsfastighet utan byggnader med stort virkesförråd och hög andel äldre skog. 84 ha bördig skogsmark med ett virkesförråd om ca 16 400 m³sk. 10 400 m³sk är i huggningsklass S1-S2. Byggnader med markområde, främst åkermark är under avstyckning och ingår inte i försäljningen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Jakt

Fastigheten ingår i Vallens VVO. Se mer på http://www.vallensby.se/

Fastighetsbildning

Skiftet med byggnader är under avstyckning och ingår inte i försäljningen. Redovisade taxeringsvärdena stämmer således inte. Den ytan är borträknad från skogsbruksplanen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson som ej varit mantalsskriven inom glesbygdsområde i Skellefteå kommun sedan minst ett år tillbaka. Juridisk person behöver alltid söka förvärvstillstånd.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 150000 kr

Kontakt

bild_Lars-Gunnar
LRF Konsult Skellefteå
Stationsgatan 21
931 32 Skellefteå

Liknande fastigheter