VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsfastighet i Drängsmark

Skogsfastighet med bra åldersfördelning på skogen. Totalt 67 ha varav 55 ha produktiv skogsmark med ett förråd om ca 6 500 m³sk. Jakträtten medföljer. Det finns ett älgslakteri på fastigheten som ägs av jaktlaget.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
69,0 ha
Skogsmark:
49,0 ha
Skogsimpediment:
20,0 ha
Virkesförråd:
6 543 m³sk
Fastighet:
Skellefteå Drängsmark 3:16

Utgångspris/ försäljningssätt

1 900 000 kr
Intresseanmälan

Kontakt

bild_Lars-Gunnar
LRF Konsult Skellefteå
Stationsgatan 21
931 32 Skellefteå
Skellefteå Drängsmark 3:16

Skogsfastighet i Drängsmark

Skogsfastighet med bra åldersfördelning på skogen. Totalt 67 ha varav 55 ha produktiv skogsmark med ett förråd om ca 6 500 m³sk. Jakträtten medföljer. Det finns ett älgslakteri på fastigheten som ägs av jaktlaget.

Skogsuppgifter

Fältarbetet är utfört under 2013-06 och uppdaterad av Kennet Johansson till 2018. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 54,9 ha med ett virkesförråd om totalt 6 543 m3sk varav ca 3 712 m³ sk är G2, S1- och S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Jakt

Markägare, samt boende som är mantalsskrivna i byn, har rätt att delta i jakt på småvilt samt älgjakt på Drängsmarks jaktklubbs marker. Fastigheten tillhör "Mitti Laget".

Arrende/nyttjanderätter

Drängsmark jaktlag har ett servitutsavtal rörande älgslakteri på fastigheten.

Skogsbilväg

Fastigheten har andel i skogsbilväg, kostnad när underhållet utförs.

Kontakt

bild_Lars-Gunnar
LRF Konsult Skellefteå
Stationsgatan 21
931 32 Skellefteå

Liknande fastigheter