VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsgård i Glöte, Härjedalen

Mycket trevligt belägen gård i Glöte, Härjedalen. Praktiskt och lämpligt bostadshus både för permanent alt fritidsboende med närhet till Lofsdalens fjälldestination. Gårdens samtliga byggnader är genomgående välskötta och i gott skick. Bostadshuset håller invändigt enklare standard och är inrett med 3 rok. Tillhörande ekonomibyggnader i form av fjös, garage samt förrådsbyggnader. Total areal om ca 8 ha varav 4 ha skogsmark med totalt virkesförråd om 380 m³sk. Stora möjligheter till jakt i Glöte Viltvårdsområde som omfattar ca 20 000 ha. Prisidé: 925 000 kr Försäljningssätt: Skriftligt anbud LRF Konsult, Thomas Persson, Kyrkgatan 20 A, 842 32 Sveg, tillhanda senast 2018-09-03

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
8,4 ha
Skogsmark:
4,2 ha
Myr/kärr/mosse:
2,8 ha
Inägomark:
0,7 ha
Väg och kraftledning:
0,2 ha
Övrigmark:
0,5 ha
Virkesförråd:
382 m³sk
Boyta:
82 kvm
Fastighet:
Härjedalen Glöte 7:14, 7:17, 8:8
Härjedalen Glöte 238
84291 Sveg
Utgångspris

925 000 kr

Försäljningssätt

Anbud, senast 2018-09-03, kl 02:00

Budgivning pågår

Visning

Om visning önskas under perioden 9 juli tom 6 aug vänligen kontakta visningsvärd Manne Bäckman på tel 070-530 7765. Övrig tid vänligen kontakta LRF Konsult på tel 0680-71 41 45. Utvändig besiktning av fastigheten sker med fördel på egen hand.

Kontakt

bild_Thomas
LRF Konsult Sveg
Kyrkogatan 20 A
842 32 Sveg
Härjedalen Glöte 7:14, 7:17, 8:8

Skogsgård i Glöte, Härjedalen

Mycket trevligt belägen gård i Glöte, Härjedalen. Praktiskt och lämpligt bostadshus både för permanent alt fritidsboende med närhet till Lofsdalens fjälldestination. Gårdens samtliga byggnader är genomgående välskötta och i gott skick. Bostadshuset håller invändigt enklare standard och är inrett med 3 rok. Tillhörande ekonomibyggnader i form av fjös, garage samt förrådsbyggnader. Total areal om ca 8 ha varav 4 ha skogsmark med totalt virkesförråd om 380 m³sk. Stora möjligheter till jakt i Glöte Viltvårdsområde som omfattar ca 20 000 ha. Prisidé: 925 000 kr Försäljningssätt: Skriftligt anbud LRF Konsult, Thomas Persson, Kyrkgatan 20 A, 842 32 Sveg, tillhanda senast 2018-09-03

Byggnader

Bostadsbyggnad

Bostadsbyggnad i 1 1/2 plan som uppförts i början på 1900 talet på torpargrund med trästomme. Fasad med stående träpanel. Plåttak och fönster av typ kopplade tvåglas. Byggnaden är inredd med 3 rok. Boarea enligt fastighetstaxeringen om 82 kvm. Allmän beskrivning: Charmigt hus med stor "torpkänsla". Huset är fint beläget i lugnt och avskilt läge med mindre inägomark runt om samt flertal ekonomibyggnader av olika karaktär och standard. Huset håller enklare standard gällande ytskikt och inredning. Det finns två vedspisar, en i köket på entréplan samt en på övreplan. Trevligt inslag med vedspis i köket som ger huset charm. Kök med matplats för 4-6 personer på entréplan är utrustat med vedspis, kyl /frys, diskmaskin och diskbänk i plåt. Mysigt vardagsrum med trägolv och vitmålade tak. Badrum på entréplan är utrustat med duschkabin, tvättställ och WC med tvättmaskin. Huset har löpande renoverats med bla ny el 2015. Planlösning: Entréplan: Hall, kök med matplats, sovrum, vardagsrum och badrum. Övreplan: Hall, ett sovrum med snedtak samt oisolerad klädkammare. Allrum/fd kök samt förrådsutrymmen. Uppvärmning: Värmesystem med direktverkande el samt vedspisar. Murstockarna är ej provtryckta i samband med försäljning och säljaren lämnar inga garantier gällande dess funktion. Vatten: Eget vatten. Avlopp: Eget avlopp. Driftskostnad: ca 15 000 kr Driftskostnaderna grundar sig på nuvarande ägares förutsättningar och brukande. De uppvisade driftskostnaderna skall således ej ses som någon utfästelse för framtida driftskostnader utan endast som mycket ungefärliga och ej någon garanti.

Fjös

Uppfört i trä med plåttak med delvis murad grund. Inrett med delvis fd djurdel samt förrådsutrymmen. Loge på övreplan.

Garage

Garagebyggnad i trä med plåttak. Plats för en bil. Vidbyggd traktorgarage/carport med skärmtak.

Garage 2

Enklare äldre garagebyggnad uppfört i trä med plåttak. Plats för en bil.

Förrådsbyggnad

Förrådsbyggnad i trä med plåttak. Inrett med flertal olika förrådsutrymmen av olika storlek och standard.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad juni 2018 av Manne Bäckman, MB Forest. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 4,2 ha och har ett virkesförråd om 382 m3sk .

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Glöte Viltvårdsområde om ca 20 000 ha. Kontaktperson Ulla Stenberg 070-6008685. Älgjakten bedrivs som gemensamhetsjakt i jaktlag och småviltjakten bedrivs på hela arealen. Se vidare info på www.glotevvo.se Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per 2019-07-01 om inget annat avtalas per kontraktsdagen.

Fiske

Fastigheten ingår i Lofsdalen -Glöte FVO

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad ​ För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information. Friskrivningsklausul Säljaren upplyser härmed om att sk friskrivningsklausul kommer att skrivas in i kontraktet gällande ev fel och brister i fastigheten.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommun glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Naturvärden

På fastigheten finns idag inga kända registrerade nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 467500 kr

Kontakt

bild_Thomas
LRF Konsult Sveg
Kyrkogatan 20 A
842 32 Sveg

Liknande fastigheter