VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Mark 21,5 ha , vid Svartån

Fastigheterna erbjuder en stimulerande tillvaro på landet med många möjligheter till ett aktivt liv. Fastigheterna ligger mycket naturskönt med öppna fält på alla sidor, och mindre skogspartier på rullstensåsen och en glittrande vattenyta i Svartån . Gården omfattar en landareal om 21,5 ha Fiske i svartån, jakt tillfaller köparen. Grustäkt finns med naturgrus. Fastigheten är geografiskt väl belägen, strax väster om Fjugesta och ca 30 km från Örebro.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Fastighet:
LEKEBERG KLÖVLANDET 1:10 och 1:9
Lekeberg
Utgångspris

1 600 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan, senast 2018-08-15

Kontakt

bild_Agneta
LRF Konsult Lindesberg
Prästgatan 6
711 31 Lindesberg
LEKEBERG KLÖVLANDET 1:10 och 1:9

Mark 21,5 ha , vid Svartån

Fastigheterna erbjuder en stimulerande tillvaro på landet med många möjligheter till ett aktivt liv. Fastigheterna ligger mycket naturskönt med öppna fält på alla sidor, och mindre skogspartier på rullstensåsen och en glittrande vattenyta i Svartån . Gården omfattar en landareal om 21,5 ha Fiske i svartån, jakt tillfaller köparen. Grustäkt finns med naturgrus. Fastigheten är geografiskt väl belägen, strax väster om Fjugesta och ca 30 km från Örebro.

Beskrivnng

Bygden är vackert omväxlande med kuperade betes- och skogsmark. Marken sträcker sig ner till Svartån . Tack vare kombinationen av inägomarker och skog skapas en härlig miljö med goda förutsättningar för boende, jakt och småskaligt jordbruk.

Att bygga gård , hus

Då det finns bebyggelse i närheten till fastigheterna borde man kunna få positivt förhandsbesked från Sydnärkes byggförvaltning. Dock bör man beakta strandskyddszonen enligt bifogad karta. Se Karta Klövlandet.

Jakt

Fastigheterna erbjuder bra jakt med god tillgång av framförallt rådjur. Fastigheterna ingår i i dag i Älgskötselsområde Våtsjöns -Ölen ÄSO kontakt person Ingemar 070-568 31 43 . Jakten tillfaller köparen på tillträdesdagen.

Fiske

Fiske i Svartån

Stödrätter

Det finns stödrätter för 15 ha, stödet var 2017 ca 28 000 kr

Råd

Behöver Du hjälp med att tolka skogbruksplan, förstå EU-stödregler, skattefrågor, mm, kontakta ansvarig mäklare.

Klövlandet 1:9 och 1:10

Möjligheten kan finnas att försälja fastigheterna var för sig Observera att första alternativet är dock en försäljning av bägge fastigheterna till en och samma köpare.

VISNING

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om fastighetens skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult, före köpet besiktiga fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Uppgifter i detta fastighetsprospekt har enbart lämnats för att informera och underlätta köparens egen undersökning av fastigheten. För vidare information om undersökningsplikt m.m. se bilagt informationsblad. Det åligger köparen att själv, eller med sakkunnig, kontrollera skogstillståndet inom fastigheten. Köparen har undersökningsplikt avseende plan- och bygglovsbestämmelser samt eventuella vindkraftsetableringar i området.

Budgivning

Budgivningen sker muntligt, vanligtvis per telefon, och är öppen för den som deltar i budgivningen vad gäller senaste bud och antal budgivare. Är det fler än två parter som deltar i budgivningen skickar vi e-postmeddelanden och/eller sms med information om senaste bud. På så sätt informeras alla samtidigt och kan kontakta fastighetsmäklaren för att höja sitt bud om man så önskar. Har du som budgivare några önskemål, som är ett villkor för ditt bud, måste detta presenteras tillsammans med budet. På webben kommer det synas att budgivning pågår. En spekulant har inte rätt att få veta vilka de övriga budgivarna är eller vilka villkor som diskuterats med andra parter. Mäklaren har ingen befogenhet att ge några löften till någon köpare utan ska göra klart för spekulanterna att det är säljaren som bestämmer.. Den slutlige köparen har alltid rätten, i samband med att köpeavtalet tecknas, få en skriftlig budhistorik över angivna bud med budgivarnas namn, kontaktuppgifter, tidpunkt för budet och belopp. Du som deltar i budgivningen kan således inte vara anonym utan accepterar därmed att ditt namn och dina kontaktuppgifter presenteras i budhistoriken. Avslut Budgivningen avslutas då det enbart finns en spekulant kvar och övriga som deltagit i budgivningen har tackat nej, eller inte återkommit (med ett högre bud) inom den tid som fastighetsmäklaren meddelat. Fastighetsmäklaren är enligt lag skyldig att framföra alla bud till säljaren, även bud som inkommer efter det att budgivning med tidigare spekulanter är avslutad. Det är viktigt att notera att säljaren inte behöver sälja till den som lämnat det högsta budet. Säljaren är inte heller juridiskt bunden att sälja till det pris som har angetts i en annons eller på annat sätt under försäljningen. Säljaren kan när som helst avbryta en påbörjad försäljning (det gäller även om han eller hon tagit hjälp av en fastighetsmäklare). Säljaren är inte juridiskt bunden av ett löfte att sälja, inte ens om det är skriftligt, och kan när som helst ångra sig innan köpekontraktet skrivits på. Säljaren har således alltid rätten att själv välja köpare, oavsett bud. Muntliga löften är inte bindande oavsett om de kommer från köparen eller säljaren. Köpet är därmed inte fullbordat (avslutat) förrän ett bindande köpeavtal tecknats mellan parterna. Bostaden är fortfarande till salu så länge bindande köpeavtal inte undertecknats. Efter avslutad budgivning har en spekulant inte rätt att få annan information än att han eller hon inte fått köpa. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor om budgivningen.

Områdesbeskrivning

I Syd Närke ligger fastigheten utefter Svartån, Lekebergs Kommun , endast ca 5 km från Fjugesta , ca 30 km från Örebro. I Fjugesta finner man allt , affärer, bad, sjukvård. Se www.lekeberg.se

Kontakt

bild_Agneta
LRF Konsult Lindesberg
Prästgatan 6
711 31 Lindesberg

Liknande fastigheter