VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skog med bra tillväxt - mellan Delsbo och Ljusdal

Denna obebyggda skogsfastighet består av tre skiften belägna cirka en mil nordväst om Delsbo. Total areal om 36,9 hektar, varav 35,8 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 5 083 m³sk. Fastigheten har en hög bonitet för området om 6,1 m³sk/ha/år. Fastigheten domineras av växtlig G1-skog med hög löpande tillväxt. Trots dominansen av G1-skogar så finns en jämn fördelning mellan huggningsklasserna, vilket skapar goda förutsättningar för ett rationellt brukande av skogen. Möjlighet finns att avverka cirka 2 000 m³sk genom främst föryngringsavverkning med även en del gallring.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
36,9 ha
Skogsmark:
35,8 ha
Skogsimpediment:
1,0 ha
Väg och kraftledning:
0,1 ha
Virkesförråd:
5 083 m³sk
Fastighet:
Hudiksvall Norrväna 11:1

Utgångspris

1 500 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan, senast 2018-09-14

Kontakt

bild_Christopher
LRF Konsult Hudiksvall
Granebovägen 3
824 31 Hudiksvall
Hudiksvall Norrväna 11:1

Skog med bra tillväxt - mellan Delsbo och Ljusdal

Denna obebyggda skogsfastighet består av tre skiften belägna cirka en mil nordväst om Delsbo. Total areal om 36,9 hektar, varav 35,8 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 5 083 m³sk. Fastigheten har en hög bonitet för området om 6,1 m³sk/ha/år. Fastigheten domineras av växtlig G1-skog med hög löpande tillväxt. Trots dominansen av G1-skogar så finns en jämn fördelning mellan huggningsklasserna, vilket skapar goda förutsättningar för ett rationellt brukande av skogen. Möjlighet finns att avverka cirka 2 000 m³sk genom främst föryngringsavverkning med även en del gallring.

Skogsuppgifter

Skogsfastighet bestående av tre skiften cirka en mil nordväst om Delsbo. Total areal om 36,9 hektar, varav 35,8 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 5 083 m³sk. Fastigheten har en hög bonitet för området om 6,1 m³sk/ha/år. Nästan hälften av arealen består av växtlig G1-skog med hög löpande tillväxt. En god fördelning av skogens olika huggningsklasser och möjlighet att avverka cirka 2 000 m³sk genom främst föryngringsavverkning med även en del gallring. Skogsbruksplanen är upprättad oktober 2014 av Johan Pålsson, därefter är en fältkontrollerad och uppräknad till och med 2018 års tillväxt.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder eller sådana åtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt. Enligt skogsbruksplanen finns återväxtåtgärder i form av markberedning och plantering om 2,6 hektar att utföra snarast. Övriga skogsvårdsåtgärder att utföra snarast är röjning om totalt 4,5 hektar.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakten ingår i Delsbo VVO om ca 25600 hektar

Naturvärden

Det finns inga registrerade höga naturvärden på fastigheten. (Källa: Skogsstyrelsen)

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- eller kulturlämningar på fastigheten. (Källa: Skogsstyrelsen)

Välkommen ut i skogen!

Visning av skogen sker på egen hand, använd gärna vår gårdskarta via hemsidan för att enklare orientera er ut på marken.

Taxerad areal

Den taxerade arealen uppgår till 36,5427 hektar, areal enligt skogsbruksplan uppgår till 36,9 hektar. Differensen kommer ej att utredas vidare.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom Hudiksvalls kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3 700 kr för privatperson och 5 700 kr för juridisk person.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Fri prövningsrätt

Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 100000 kr

Kontakt

bild_Christopher
LRF Konsult Hudiksvall
Granebovägen 3
824 31 Hudiksvall

Liknande fastigheter