VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsfastighet 8 ha

Nu är Årydslid utanför Sjuntorp till salu! Lantbruksfastighet om drygt 8 ha fördelat på 7 ha produktiv skogsmark och 1 ha inäga. Virkesförråd om ca 1 000 m³sk enligt nygjord skogsbruksplan. Bra vägnät genom hela fastigheten. Gårdscentrum med tre förfallna byggnader. Jakträtten tillfaller köparen på tillträdesdagen.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
8,7 ha
Skogsmark:
7,0 ha
Skogsimpediment:
0,2 ha
Inägomark:
1,1 ha
Övrigmark:
0,3 ha
Väg och kraftledning:
0,1 ha
Virkesförråd:
1 000 m³sk
Boyta:
40 kvm
Fastighet:
TROLLHÄTTAN SKATTETORPET 1:5
Årydslid
46197 Sjuntorp
Utgångspris

600 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2018-09-06, kl 12:00

Kontakt

bild_Jennie
LRF Konsult Uddevalla
Skansgatan 3
451 26 Uddevalla
TROLLHÄTTAN SKATTETORPET 1:5

Skogsfastighet 8 ha

Nu är Årydslid utanför Sjuntorp till salu! Lantbruksfastighet om drygt 8 ha fördelat på 7 ha produktiv skogsmark och 1 ha inäga. Virkesförråd om ca 1 000 m³sk enligt nygjord skogsbruksplan. Bra vägnät genom hela fastigheten. Gårdscentrum med tre förfallna byggnader. Jakträtten tillfaller köparen på tillträdesdagen.

Byggnader

Torp

På höjden ett stycke in på grusvägen ligger det gamla torpet som efter många år utan underhåll är i mycket dåligt skick. Byggnaden är uppförd 1850 i 1½ plan klätt med rödmålad träpanel och med yttertak av plåt. El har varit indraget men ledningarna är gamla och anslutningen har varit avstängd i många år. Vatten och avlopp finns ej. Enligt fastighetsägarna finns en vattenkälla i sänkan strax höger om ladugården från torpet sett. Torpet har en boyta av 40 m² enligt fastighetstaxeringen.

Ladugård

Gammal ladugård där så väl tak som väggar börjar att rasa in. Träkonstruktion klädd med plank och yttertak av lertegelpannor. Byggnaden inrymmer maskingarage, litet djurstall samt diverse förrådsutrymmen. Ladugården har en byggnadsyta om 228 m² enligt fastighetstaxeringen.

Magasin

Ett gammalt magasin med tillbyggt utedass. Träfasad, plankgolv och yttertak av plåt. Byggnaden inrymmer förvaringsutrymmen.

Skogsuppgifter

Enligt en nyupprättad skogsbruksplan omfattar fastigheten ca 7 ha produktiv skogsmark. Virkesförrådet bedöms varav ca 1 000 m³sk varav ca 280 m³sk är i avverkningsbara huggningsklasser. Drygt 1 ha slutavverkades 2017 och är återplanterat. Skogen är barrdominerad med fördelningen 79% gran, 6 % tall och 15% lövskog. Skogen har en bonitet beräknad till 11,3 m³sk/ha/år. Bra vägnät genom hela fastigheten. För mer information om skogen, se bifogad karta och skogsbruksplan.

Inägomark

Enligt nyupprättade skogsbruksplan omfattar fastigheten ca 1 ha inägomark. Enligt taxeringen omfattar fastigheten 4 ha inägomark fördelat på 2 ha åker och 2 ha bete. Marken är muntligen upplåten till en granne.

Jakt

Egen småviltsjakt.

Vägar

Fastigheten har del i Årydslid-Påvelunds vägsamfällighet. Beslut finns om att föreningen får fakturera ut 854 kr/år till fastigheten men de senaste åren har det inte gjorts då det statliga bidraget täckt föreningens kostnader.

Visning

Intressenter är välkomna att på egen hand undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall då tas till omkringboende, växande gröda samt skog. OBS! Byggnaderna är i mycket dåligt skick och invändig besiktning görs på egen risk. Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Städning och lösöre

Någon slutstädning av fastigheten kommer inte ske. Det lösöre som finns kvar på fastigheten på tillträdesdagen övergår till köparen.

Godkännande av överförmyndare

En av säljarna företräds av en god man. I köpekontraktet kommer därför skrivas in en klausul om att köpet är beroende av godkännande från överförmyndare.

Förlorat pantbrev

Ett skriftlig pantbrev om 10 000 kr saknas. Säljarna har lämnat in ansökan om dödning av förekommen handling varefter inteckningen inte kommer finnas kvar.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 10000 kr

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakt

bild_Jennie
LRF Konsult Uddevalla
Skansgatan 3
451 26 Uddevalla

Liknande fastigheter