VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsgård 52 ha nära Nässjö

Skogsgård om 52 ha, 8 km söder om Nässjö. 38 ha skogsmark med virkesförråd om 6 120 m³sk, varav 3 820 m³sk S2-skog. Bonitet om 8,6 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning 82 % gran, 15 % tall och 3 % löv. Åker- och betesmark om drygt 12 ha. Sämre bostadshus i bra läge. Ekonomibyggnader och jakträtt. Möjlighet att lägga anbud på hemskifte om ca 3,5 ha med byggnader och jordbruksmark.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
52,3 ha
Skogsmark:
38,3 ha
Inägomark:
12,7 ha
Övrigmark:
1,1 ha
Vatten:
0,2 ha
Virkesförråd:
6 120 m³sk
Boyta:
136 kvm
Fastighet:
Nässjö Fågelleken 1:2
Fågelleken 5
57191 Nässjö
Försäljningssätt

Anbud, senast 2018-10-05, kl 18:00

Kontakt

bild_Johan
bild_Dennis
LRF Konsult Vetlanda
Storgatan 23 B
574 31 Vetlanda
Nässjö Fågelleken 1:2

Skogsgård 52 ha nära Nässjö

Skogsgård om 52 ha, 8 km söder om Nässjö. 38 ha skogsmark med virkesförråd om 6 120 m³sk, varav 3 820 m³sk S2-skog. Bonitet om 8,6 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning 82 % gran, 15 % tall och 3 % löv. Åker- och betesmark om drygt 12 ha. Sämre bostadshus i bra läge. Ekonomibyggnader och jakträtt. Möjlighet att lägga anbud på hemskifte om ca 3,5 ha med byggnader och jordbruksmark.

Byggnader

Mangård

Bostadshus om 136 kvm i trä under tegeltak. Bostadshuset är i dåligt skick.

Ladugård/loge

Timrad ladugård/loge under plåttak,

Loftbod mfl byggnader

Förutom ladugård/loge finns dessutom en äldre loftbod, garage och skjul. I Nässjö kommungs inventering av "Värdefulla byggnader och miljöer 2007 " finns loftboden omnämnd som; " Ålderdomlig knuttimrad loftbod, faluröd med plåttak. Övervåningen är utkragad och har dekorativa utskärningar i nedre bjälken."

Skogsuppgifter

Enligt skogsbruksplan upprättad i augusti 2018 av Dennis Claesson, LRF Konsult utgörs virkesförrådet av 6 120 m³sk, varav 3 820 m³sk är S2-skog. Trädslagsfördelning om 82 % gran, 15 % tall och 3 % löv. Bra bonitet om 8,6 m³sk/ha och år.

Vägservitut

Servitut för att nyttja vägen över Fågelleken 1:12 finns.

Jakt

Småviltsjakt och älgjakt gemensamt i Fälltorpets älgjaktslag om ca 1 800 ha. Senaste tilldelning 3 vuxna och 4 kalvar. Jakträtten tillfaller köparen på tillträdesdagen. Jakttornen ingår inte i fastigheten utan tillhör nuvarande jaktarrendator.

Damm

På fastigheten finns en vacker damm med möjlighet till rekreation.

Inägomark

Inägomarken utgör 12,7 ha enligt skogsbruksplanen. Enligt fastighetstaxeringen är 6 ha åkermark och 7 ha betesmark. Inga stödrätter följer fastigheten.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 800000 kr

Vägbeskrivning

Från Nässjö kör mot Bodafors, efter knappt en mil tag vänster mot Bodanäs. Åk ca 500 m och du är framme.

Kontakt

bild_Johan
bild_Dennis
LRF Konsult Vetlanda
Storgatan 23 B
574 31 Vetlanda

Liknande fastigheter