VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
53,8 ha i Dorotea Häggås

Skogsfastighet 53,8 ha med tre skiften strax norr om Dorotea. Drygt 45 ha produktiv skogsmark med bedömt virkesförråd om ca 3204 m3sk. - Trädslagsfördelningen är Tall 37% / Gran 31% / Löv 32% - Goda drivningsförhållanden -Fastigheten ingår i Dorotea Älgskötselområde. Kontakta ansvarig fastighetsmäklare Robin Lindström eller skogsmästare Erik Westman för mer information!

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
53,8 ha
Skogsmark:
45,4 ha
Myr/kärr/mosse:
8,2 ha
Väg och kraftledning:
0,2 ha
Virkesförråd:
3 204 m³sk
Fastighet:
DOROTEA HÄGGÅS 1:15
Skog Dorotea 53,8 ha
Utgångspris

500 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan, senast 2018-10-19

Kontakt

bild_Robin
bild_Erik
LRF Konsult Umeå
Västra Esplanaden 19
903 25 Umeå
DOROTEA HÄGGÅS 1:15

53,8 ha i Dorotea Häggås

Skogsfastighet 53,8 ha med tre skiften strax norr om Dorotea. Drygt 45 ha produktiv skogsmark med bedömt virkesförråd om ca 3204 m3sk. - Trädslagsfördelningen är Tall 37% / Gran 31% / Löv 32% - Goda drivningsförhållanden -Fastigheten ingår i Dorotea Älgskötselområde. Kontakta ansvarig fastighetsmäklare Robin Lindström eller skogsmästare Erik Westman för mer information!

Skogsuppgifter

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Köparen har själv tagit ställning till aktuellt virkesförråd, beståndsarealer och åtgärdsbehov i skogen. Köparen är medveten om att areal enligt skogsbruksplanen ej överensstämmer med taxerad areal.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Läge

Belägen 27 km nordöst om Dorotea. Vik av E45 mot Häggås, fortsätt längs grusvägen. För vägbeskrivning (se karta) eller på LRF Konsults hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit" för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta mobiltelefoner.

Jakt

Jakträtten övergår på köparen på tillträdesdagen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Dorotea Kommun. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Västerbottens län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Nyckelbiotoper, naturvärden och fornminnen

Inga nyckelbiotoper, naturvärden eller fornminnen finns registrerade på fastigheten.Källa: (SeSverige).

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 115000 kr

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrig information

Kontakt

bild_Robin
bild_Erik
LRF Konsult Umeå
Västra Esplanaden 19
903 25 Umeå

Liknande fastigheter