VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Välskött gård, 80 ha, nära Vetlanda

Lantbruksfastighet om 80 ha, varav 58 ha skog och 20 ha inägomark. Virkesförråd om 11 788 m³sk, varav 5 607 m³sk är S2-skog. Ekonomicentrum, med välhållna ekonomibyggnader, ligger högt och vackert med bostad om 180 kvm.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Virkesförråd:
11 808 m³sk
Boyta:
180 kvm
Fastighet:
Vetlanda Skurebo 1:9
Skurebo 8
57498 Nye
Försäljningssätt

Anbud, senast 2018-10-22, kl 18:00

Visning

2018-09-25

Visning av fastighetens byggnader kommer att ske tisdagen den 25/9 samt onsdagen den 3/10 (anmälan för tid). Skogen och markerna går bra att besiktiga på egen hand. Använd gärna vår interaktiva karta med GPS, där man kan klicka i kartan och få upp information om de olika skogsbestånden. Kartan nås via vår hemsida (www.lrfkonsult.se) och under [övriga bilagor] och "Visa gårdskarta". Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, gröda, jakt samt skog.

Kontakt

bild_Johan
bild_David
LRF Konsult Vetlanda
Storgatan 23 B
574 31 Vetlanda
Vetlanda Skurebo 1:9

Välskött gård, 80 ha, nära Vetlanda

Lantbruksfastighet om 80 ha, varav 58 ha skog och 20 ha inägomark. Virkesförråd om 11 788 m³sk, varav 5 607 m³sk är S2-skog. Ekonomicentrum, med välhållna ekonomibyggnader, ligger högt och vackert med bostad om 180 kvm.

Byggnader

Mangårdsbyggnad

En- och halvplanshus med timmerstomme under tegeltak och sidiplattor på ytterväggar med byggår 1905. Boarea enligt fastighetstaxering 180 kvm och 30 kvm biarea. ENTRÉPLAN om tre rum och kök. Entré och trapphall, toalett med dusch och köksfastu med trappa till ovanvåning. OVANVÅNING om tre rum och kök, hall och toalett. Bostaden är i behov av renovering och vattnet är avstängt pga av trasig vattenledning i anslutning till toaletten på nedervåning. Samtliga eldstäder har eldningsförbud och behöver provtryckas. KÄLLARE med två utrymmen och ingång från utsidan. Avloppssystemet är inte godkänt. Vattenbrunnen är djupborrad 90 m (1946/47). Hydrofor mm finns i separat pumphus på tomten.

Ladugård/loge/verkstad

Byggnad med ca 10 x 43 m i yttermått. Byggt med gasbetong och träväggar. Eternittak. Stalldel med inredning för uppbundna djur. Gödselplatta utanför v:a gaveln. 1980 byggdes verkstadsdelen till, vilken har plåttak. Äldre djurstall i bra skick. Trapetstork för hö, planbottentork för spannmål. Logdel med rejäla portar och möjlighet till förvaring av större maskiner, som är utrustad med fungerande hiss.

Vedbod, vagnbod

Byggnad i trä med tegeltak. Byggyta om ca 7,5 x 10 m. Uttag för trefas.

Magasin, garage

Byggnad i trä med plåttak. Byggyta ca 7 x 9 m.

Skogsuppgifter

Naturvårdsanpassad skogsbruksplan upprättad i september 2018 av David Elm, LRF Konsult. Skogsmarken omfattar 58,9 ha och har en god bonitet om 8,4 m³sk/ha och år. Virkesförrådet är 11 788 m³sk, och fördelar sig på 68 % gran, 20 % tall och 12 % löv. 5 607 m³sk utgörs av S2-skog.

Fiske

Fastigheten har fiskerätt i Förshultssjön, Flagesjön, Löjasjön och två gölar. Fiske av främst gädda och aborre.

Inägomark

Enligt fastighetstaxeringen omfattar åkermarken 14 ha och betesmarken 5 ha. I SAM -ansökan för 2018 har sökst stöd för 11,7 ha åkermark och 3,6 ha betesmark. Fastighetsägaren söker eu-stöden och i samband med överlåtelsen ingår stödrätter för 15 ha. Marken brukas genom skötselavtal.

Jakt

Jakträtten är upplåten i fem år tom 30/6 2023. Jakträtten omfattar älg, vildsvin och småvilt.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från allt ansvar för fel och brister i fastigheten.

Vägbeskrivning

Från Vetlanda tag väg 125 mot Nye/Farstorp. Efter ca 12 km tag av höger vid vägskylt mot Skurebo. Åk ytterligare drygt 1 km och i Skurebo sväng av mot Kållebo, efter 100 m är du framme.

Kontakt

bild_Johan
bild_David
LRF Konsult Vetlanda
Storgatan 23 B
574 31 Vetlanda

Liknande fastigheter