VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsfastighet med jaktkoja i Venjan

Skogsfastighet utanför Venjan om ca 51 ha varav ca 17 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 1500 m³sk. Fastighetens medelbonitet är uppskattad till 3,7 m³ska/ ha och år. Fastigheten har del i Venjans besparingsskog som lämnar bidrag till skogsvård som markberedning och plantkostnad. Det finns en mindre jaktstuga med övernattningsmöjlighet på fastighten. Den är utrustad med enklare kök, samt kamin. Två jakträtter inom Venjans viltvårdsområde om ca 23 200 ha. Utgångspris: 550 000 SEK Försäljningssätt:  Anbud senast 2018-10-23 kl 14:00.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
51,1 ha
Skogsmark:
17,7 ha
Skogsimpediment:
33,1 ha
Väg och kraftledning:
0,3 ha
Virkesförråd:
1 569 m³sk
Fastighet:
Mora Västbygge 99:14

Utgångspris

550 000 kr

Försäljningssätt

Anbud, senast 2018-10-23, kl 14:00

Kontakt

bild_Thomas
bild_Niklas
LRF Konsult Mora
Hamngatan 3A
792 30 Mora
Mora Västbygge 99:14

Skogsfastighet med jaktkoja i Venjan

Skogsfastighet utanför Venjan om ca 51 ha varav ca 17 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 1500 m³sk. Fastighetens medelbonitet är uppskattad till 3,7 m³ska/ ha och år. Fastigheten har del i Venjans besparingsskog som lämnar bidrag till skogsvård som markberedning och plantkostnad. Det finns en mindre jaktstuga med övernattningsmöjlighet på fastighten. Den är utrustad med enklare kök, samt kamin. Två jakträtter inom Venjans viltvårdsområde om ca 23 200 ha. Utgångspris: 550 000 SEK Försäljningssätt:  Anbud senast 2018-10-23 kl 14:00.

Byggnader

Det finns en jaktkoja uppförd på fastigheten.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättad 2018 av skogsfirma Per Rapp. Fastigheten omfattar enligt skogsbruksplanen totalt ca 51,1 ha varav 17,7 är klassad som produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 1569 m³sk. Medelboniteten är uppskattad till 3,7 m³sk /ha och år. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar inte för ytterligare uppmarkering av dessa.

Vägbeskrivning

För vägbeskrivning se karta. På LRF Konsults hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit" för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta mobiltelefoner

Naturvärden

Det finns två områden (ca 0,6 ha) med gamla boplatser (fornminnen) registrerade på fastigheten . Inga nyckelbiotoper, ytterligare höga natur eller kulturvärden fanns vid kontrolltillfället registrerade på fastigheten enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Jakt

Två jakträtter inom Venjans viltvårdsområde om ca 23 200 ha. Kontaktperson angående jakten: Jonas Jonsson, 070-380 47 01.

Fiske

Fiskerätt inom Norra Venjans fiskevårdsområde mer info om fisket i Venjan finns att läsa på https://sites.google.com/site/venjanfiske/

Besiktning och undersökningsplikt

Ingen visningar kommer att arrangeras. Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom glesbygdsområde. Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs för juridisk person samt för fysisk person som inte sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen. Ansökan om förvärvstillstånd görs hos Länsstyrelsen. Mäklaren är behjälplig med ansökan. Länsstyrelsens avgift för förvärvsprövning betalas av köparen i samband med ansökan till pg 351 90-8 och är för fysisk person 3 700 kronor och för juridisk person 5 700 kronor.

Dokumentation av budgivare

Ingen visningar kommer att arrangeras. Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Fastighetsbeskrivning

LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Samfällighet

Fastigheten har andel i Mora Norra Venjans Besparingsskog S:1 som idag förvaltar skogsbilvägar inom Venjans socken. Venjans besparing lämnar även i dagsläget bidrag på skogsvård så som -75% av inköpskostnaden av plantor. -75% av markberedningskostnaden. Båda bidragen gäller max 10ha/år. Kontakt person för Venjans besparing är Spjut Bo Andersson 070 218 18 10. Fastigheten har även del i ett antal samfälligheter som rör mark vatten och vägar.

Kontakt

bild_Thomas
bild_Niklas
LRF Konsult Mora
Hamngatan 3A
792 30 Mora

Liknande fastigheter