VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsfastighet med lantligt boende

Stor skogsfastighet om ca 184 hektar med boende till salu! Två fastighetsbeteckningar belägna i Gammelboliden, Fastigheterna har tillsammans ett virkesförråd om ca 18 740 m³sk och en bonitet om ca 3,7 m³sk/ha/år.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
183,8 ha
Skogsmark:
165,1 ha
Myr/kärr/mosse:
7,9 ha
Väg och kraftledning:
2,3 ha
Övrigmark:
8,5 ha
Virkesförråd:
18 740 m³sk
Fastighet:
SKELLEFTEÅ GAMMELBOLIDEN 1:16, 1:18
Gammelboliden 3
93694 Jörn
Försäljningssätt

Anbud, senast 2018-10-16

Visning

Kontakta mäklaren för visning

Boka in en visning med mäklaren vid intresse.

Kontakt

bild_Tomas
bild_Nils
LRF Konsult Skellefteå
Stationsgatan 21
931 32 Skellefteå
SKELLEFTEÅ GAMMELBOLIDEN 1:16, 1:18

Skogsfastighet med lantligt boende

Stor skogsfastighet om ca 184 hektar med boende till salu! Två fastighetsbeteckningar belägna i Gammelboliden, Fastigheterna har tillsammans ett virkesförråd om ca 18 740 m³sk och en bonitet om ca 3,7 m³sk/ha/år.

Byggnader

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Risbergs Skogskonsult AB inför försäljningen. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 165 ha med ett virkesförråd om totalt ca 18 740 m3sk varav ca 10 155 m³ sk är G2, S1- och S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Bostadshuset

Plan 1: Kök med jordkällare, vardagsrum,toalett,tvättrum,pannrum och garage Plan 2: Tre stycken sovrum samt en toalett med dusch. Huset är utrustat med ett komplett kök, 3-glas fönster, plåttak och 3-kammarbrunn.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson som ej varit mantalsskriven inom glesbygdsområde i Skellefteå kommun sedan minst ett år tillbaka. Juridisk person behöver alltid söka förvärvstillstånd. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3700 kr för privatpersoner.

Jakt

Ingår i Gammelbolidens jaktlag.

Forn- och kulturlämningar

Inga kulturlämningar eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 123800 kr

Kontakt

bild_Tomas
bild_Nils
LRF Konsult Skellefteå
Stationsgatan 21
931 32 Skellefteå

Liknande fastigheter