VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
16 ha jord & skog i Hjälmunge/Tierp

Obebyggd jord & skogsfastighet i Hjälmunge/Tierp. Välbestockad skog med virkesförråd på 239 m³sk/ha. Ca 4 ha av marken ligger strategiskt längs vägen några hundra meter öster om Hållnäs kyrka, lämplig område att bebygga.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
16,1 ha
Skogsmark:
9,9 ha
Skogsimpediment:
0,1 ha
Inägomark:
6,0 ha
Övrigmark:
0,1 ha
Virkesförråd:
2 368 m³sk
Fastighet:
TIERP HJÄLMUNGE 1:11 och 1:18

Utgångspris

1 200 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2018-10-31

Kontakt

bild_Gunnar
LRF Konsult Stockholm
Franzéngatan 1 B
112 51 Stockholm
TIERP HJÄLMUNGE 1:11 och 1:18

16 ha jord & skog i Hjälmunge/Tierp

Obebyggd jord & skogsfastighet i Hjälmunge/Tierp. Välbestockad skog med virkesförråd på 239 m³sk/ha. Ca 4 ha av marken ligger strategiskt längs vägen några hundra meter öster om Hållnäs kyrka, lämplig område att bebygga.

Skogsuppgifter

Försäljningsobjektet består av tre skiften med en total landareal om 16,1 ha. Huvuddelen (61 % eller 9,9 ha) av fastigheten består av skogsmark, 37 % av inägomark och 0,2 % av impediment och övrig mark. Fastighetens medelbonitet: 6,5 m³sk/ha/år. Totala virkesförrådet är 2 368 m³sk fördelat på tall 53%, gran 30% och löv 17 %, medel förrådet per ha är 239 m³sk. Skogsbilvägnätet är väl utbyggt. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Normal tillgång på vilt för området. Fastigheterna ingår i Hjälmunge jaktlags område omfattande 950 ha med en normal årlig älgtilldelning på 2 vuxna och fri kalv. Jakten är upplåten genom en muntlig överenskommelse jaktåret ut t.o.m. 2019-06-30.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom Tierps kommuns glesbygdsområde det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3 700 kr för privatperson.

Försäljningsförutsättningar

Försäljning av skogen sker via öppen budgivning till ett utgångspris av 1 200 000 kronor. Bud lämnas företrädesvis via mejl till mäklaren adress: gunnar.hennings@lrfkonsult.se. Vid intresse från flera budgivare kommer försäljningen att slutföras genom auktionsförfarande. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Inägomark

Delar av den öppna marken hålls i hävd med hjälp av granne, endast muntlig överenskommelse t.o.m. detta år. Övrig mark ligger i träda.

Kontakt

bild_Gunnar
LRF Konsult Stockholm
Franzéngatan 1 B
112 51 Stockholm

Liknande fastigheter