VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsfastighet i Mora/Nusnäs

Nusnäs 388:1. Skogsfastighet 25 ha, sydost om Mora. Virkesförråd ca 3400 m³sk varav 1780 m³sk i slutavverkningsbar ålder. Medelboniteten 4,9 m³sk/ha/år. Jakt i viltvårdsområde 4 500 ha. Enkla byggnader, ett äldre bostadshus utan några bekvämligheter, eftersatt underhåll. Lador i förfall. Säljs genom offentlig auktionen onsdag den 9 /1 kl 10.00 i Andreasgården Mora. Tingsrätten har beslutat ett lägsta pris, 900 000 kr. Anmälan till auktionen ska ske till den gode mannen senast den 7 januari.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Virkesförråd:
3 426 m³sk
Fastighet:
MORA NUSNÄS 388:1

Utgångspris

900 000 kr

Försäljningssätt

Offentlig auktion

Visningar

Någon visning av fastigheten kommer inte att göras. Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Kontakt

bild_Lars
LRF Konsult Falun
Bergmästaregatan 2
791 30 Falun
MORA NUSNÄS 388:1

Skogsfastighet i Mora/Nusnäs

Nusnäs 388:1. Skogsfastighet 25 ha, sydost om Mora. Virkesförråd ca 3400 m³sk varav 1780 m³sk i slutavverkningsbar ålder. Medelboniteten 4,9 m³sk/ha/år. Jakt i viltvårdsområde 4 500 ha. Enkla byggnader, ett äldre bostadshus utan några bekvämligheter, eftersatt underhåll. Lador i förfall. Säljs genom offentlig auktionen onsdag den 9 /1 kl 10.00 i Andreasgården Mora. Tingsrätten har beslutat ett lägsta pris, 900 000 kr. Anmälan till auktionen ska ske till den gode mannen senast den 7 januari.

Byggnader

Byggnaderna består av ett äldre bostadshus utan några bekvämligheter, eftersatt underhåll. Lador i förfall.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen bygger på skogsinventering upprättad av LRF Konsult i november 2012 . Skogsbruksplanen har uppräknats uppräknats med tillväxt till 2018 i planprogrammet PC Skog.

Offentlig auktion

Fastigheten säljs genom offentlig auktion enligt samäganderättslagen. Till god man att ombesörja auktionen har tingsrätten förordnat Lars Fahlberg. Frågor gällande fastigheten ska ställas till gode mannen innan auktionen, kontaktuppgifter: Telefon: 023-939 n42 E-post: lars.fahlberg@lrfkonsult.se Se fullständig beskrivning för närmare upplysningar om auktionsförfarandet.

Jakt

Med området följer jakträtt inom Nusnäs viltvårdsområde som omfattar ca 4 100 ha. Kontaktperson: Sven Eriksson, 070-724 51 00

Fiske

Skiftena ligger inom Mora Våmhus Fiskevårdsområdesförening, på www.mvfvof.se kan du läsa mer

Besiktning och undersökningsplikt

Ingen visningar kommer att arrangeras. Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen . Frågor gällande fastigheten ska ställas till den gode mannen innan auktionen sker. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. God man förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Andelar i besparingsskogar

Mora S:1-2 (Mora Jordägare) andel: 0,02076% Nusnäs S:28 (Nusnäs Gemensamhetsskog) andel: 0,470%

Vägar

Eventuella frågor kring Nusnäs vägars samfällighetsförening (Mora Nusnäs Ga:1) besvaras av ordförande Göran Eriksson, tfn 070- 340 34 54 se även hemsidan: http://nusnasvag.blogspot.se/ Uttaxering enligt uppgift delägare: 2017, 1024 kr. Mora Färnäs GA:1 – Vägar med förvaltning av Östbygge samfällighetsförening, Smultronstigen 6, 792 52 MORA Årlig uttaxering för underhåll sker, andelstal 128 / 81 822 (enligt uppgift delägare: 2017, 128 kr) Mora Jordägare (Mora Mora S:1) – Sockensamfälld vägmark med vältplatser, virkesavlägg m.m. www.morajord.se

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Fastighetsbeskrivning

LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Förvärvstillstånd

För privatpersoner krävs inget förvärvstillstånd. Juridisk person skall alltid söka förvärvstillstånd, se information på länsstyrelsens hemsida.

Kontakt

bild_Lars
LRF Konsult Falun
Bergmästaregatan 2
791 30 Falun

Liknande fastigheter