Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Välskött skogsfastighet 106 ha

Jära 1:25 är en välarronderad, välskött och obebyggd skogsfastighet om 106 ha ca 1,5 mil väster om Jönköping med bra utbyggt skogsbilvägnät. Terrängen är förhållandevis flack med bra ytstruktur och bärighet. Det totala virkesförrådet uppgår till 13000 m³sk (131 m³sk/ha).

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
106,0 ha
Skogsmark:
99,4 ha
Skogsimpediment:
2,7 ha
Övrigmark:
3,9 ha
Virkesförråd:
13 051 m³sk
Fastighet:
Jönköping Jära 1:25

Utgångspris

8 750 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2019-01-10, kl 17:00

Kontakt

bild_Sven-Eric
bild_Dennis
LRF Konsult Jönköping
Bredgränd 14
553 20 Jönköping
Jönköping Jära 1:25

Välskött skogsfastighet 106 ha

Jära 1:25 är en välarronderad, välskött och obebyggd skogsfastighet om 106 ha ca 1,5 mil väster om Jönköping med bra utbyggt skogsbilvägnät. Terrängen är förhållandevis flack med bra ytstruktur och bärighet. Det totala virkesförrådet uppgår till 13000 m³sk (131 m³sk/ha).

Skogsuppgifter

Skogsmarken uppgår till 99,4 ha. Det totala virkesförrådet uppgår till 13 000 m³sk, vilket motsvarar ett genomsnittligt virkesförråd om 131 m³sk/ha. Av den totala virkesvolymen finns ca 8700 m³sk i huggningsklasserna G2, S1 och S2. Den beräknade medelboniteten uppgår till 5,9 m³sk/ha/år och den årliga tillväxten uppgår till 440 m³sk. Tall är det dominerande trädslaget med 72 % av virkesförrådet följt av gran 26 % och löv 2 %. Åldersfördelningen är förhållandevis jämn. På fastigheten finns ingen registrerad nyckelbiotop. Skogsmarken är förhållandevis flack med bra ytstruktur utan större stenar. Skogsbilvägnätet är väl utbyggt och håller god standard.

Jakt

Jakträtten är skriftligt upplåten t.o.m. 2019-06-30.

Områdesbeskrivning

Fastigheten är belägen strax norr om väg 40 i talldominerat område, där den gamla Ulricehamnsbanan en gång i tiden låg (nu används järnvägsbanken som skogsbilväg).

Vägbeskrivning

Från Jönköping kör väg 40 västerut mot Göteborg. Efter ca 1,5 mil sväng höger mot Bet och tag, efter ca 100 m, första skogsvägen (gamla Ulricehamnsbanan) till höger. Fastigheten är belägen på båda sidorna av gamla Ulricehamnsbanan.

Kontakt

bild_Sven-Eric
bild_Dennis
LRF Konsult Jönköping
Bredgränd 14
553 20 Jönköping

Liknande fastigheter