VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsfastighet om 8,2 ha nära Umeå

Obebyggd skogsfastighet Umeå Ivarsnäs 1:4 om 8,2 ha. Fastigheten är i ett skifte. Perfekt investering för framtiden! Mycket fina jaktmöjligheter! Nära Sävar och Umeå med all den närservice man behöver! Kontakta ansvarig fastighetsmäklare Robin Lindström för mer information robin.lindstrom@lrfkonsult.se alt 070-3684521 Se fullständig skogsbruksplan i länken nedan!

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
8,2 ha
Skogsmark:
4,4 ha
Inägomark:
3,8 ha
Virkesförråd:
189 m³sk
Fastighet:
Umeå Ivarsnäs 1:4
Skog 8,2 ha
91597
Utgångspris

175 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Budgivning pågår

Kontakt

bild_Robin
LRF Konsult Umeå
Västra Esplanaden 19
903 25 Umeå
Umeå Ivarsnäs 1:4

Skogsfastighet om 8,2 ha nära Umeå

Obebyggd skogsfastighet Umeå Ivarsnäs 1:4 om 8,2 ha. Fastigheten är i ett skifte. Perfekt investering för framtiden! Mycket fina jaktmöjligheter! Nära Sävar och Umeå med all den närservice man behöver! Kontakta ansvarig fastighetsmäklare Robin Lindström för mer information robin.lindstrom@lrfkonsult.se alt 070-3684521 Se fullständig skogsbruksplan i länken nedan!

Skogsuppgifter

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Köparen har själv tagit ställning till aktuellt virkesförråd, beståndsarealer och åtgärdsbehov i skogen. Köparen är medveten om att areal enligt skogsbruksplanen ej överensstämmer med taxerad areal.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakt i Norums Jaktklubb. Ungefär 1300 ha. För närvarande 10 jägare inklusive hundförare. Älgtilldelning 2018 : 3 Vuxna och 3 kalvar. Jakträtten övergår på köparen på tillträdesdagen. Vad gäller jaktklubbar så är sammansättningen "lösare" än vid tex ett VVO. Ägaren till fastigheten kan välja att ta marken ur klubben alt. kan klubben välja att utesluta en fastighet. I vissa fall arrenderar klubben marken av fastighetsägaren och upplåter den till andra jägare eller så ingår den bara i klubben helt enkelt. Vanligtvis har markägare företräde att bli medlem i en jaktklubb. Det bestäms oftast på årsmötet. Man ska ta kontakt med klubben då man blivit ägare och tala om sina önskemål. I detta fall har vi fått uppgift om att jakten tillfaller köparen på tillträdesdagen.

Nyckelbiotoper, naturvärden och fornminnen

Inga nyckelbiotoper, naturvärdesobjekt eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. Källa: (SeSverige).

Visning och vägbeskrivning

För vägbeskrivning (se karta) eller på LRF Konsults hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit" för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta mobiltelefoner. Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Kontakt

bild_Robin
LRF Konsult Umeå
Västra Esplanaden 19
903 25 Umeå

Liknande fastigheter