VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skog norr om Gävle

Totalt ca 51,5 ha mark fördelat på 2 skiften belägna utanför Råhällan norr om Gävle. Produktiv skogsmark om 47 ha med ett virkesförråd uppskattat till ca 8 997 m³sk och en uppskattad medelbonitet på 5,6 m³sk/ha och år. På marken finns även enklare bostad och ekonomibyggnader. Fastigheten ingår i jaktklubb.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
51,5 ha
Skogsmark:
47,0 ha
Impediment:
2,7 ha
Övrigmark:
1,8 ha
Fastighet:
GÄVLE VÄSTERBERG 3:5
Västerbergsvägen 119
81791 Hamrångefjärden
Utgångspris

2 750 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan, senast 2018-12-07

Kontakt

bild_Daniel
bild_Andreas
LRF Konsult Sandviken
Industrivägen 12
811 23 Sandviken
GÄVLE VÄSTERBERG 3:5

Skog norr om Gävle

Totalt ca 51,5 ha mark fördelat på 2 skiften belägna utanför Råhällan norr om Gävle. Produktiv skogsmark om 47 ha med ett virkesförråd uppskattat till ca 8 997 m³sk och en uppskattad medelbonitet på 5,6 m³sk/ha och år. På marken finns även enklare bostad och ekonomibyggnader. Fastigheten ingår i jaktklubb.

Byggnader

Allmänt

Försäljningsobjektet består av fastigheten Gävle Västerberg 3:5 som omfattar ca 51,5 ha mark. Fastigheten är belägen utanför Råhällan ca 20 km norr om Gävle. Innehavet är fördelat på två närbelägna skiften. Fastigheten är bebyggd med enklare stuga och ekonomibyggnader. Se bifogade kartor. Adress: Västerbergsvägen 119

Skogsuppgifter

De uppgifter om skogstillståndet som presenteras i detta underlag har erhållits från inventering utförd av Anders Wedin, LRF Konsult under oktober 2018. Den produktiva skogsmarken uppgår totalt till 47 ha. Virkesförrådet uppskattas till totalt ca 8 997 m³sk. Medelvolymen per ha är ca 191 m³sk. Medelboniteten på fastigheten är beräknad till 5,6 m³sk/ha. Tall är det dominerande trädslaget på fastigheten och utgör 49 % av fastighetens totala virkesförråd. För övriga upplysningar se sammanställning över åldersklasser samt avdelningsbeskrivning och skogskarta.

Jakt

Fastigheten ingår för närvarande i ett jaktområde om ca 1 200 ha som förfogas av Västerberg-Norrtjärns jaktlag. Jaktklubben bedriver gemensam jakt på älg. Jakt på småvilt bedrivs enskilt över hela jaktområdet. Kontaktperson och ordförande i jaktlaget är Jonas Runarson tel 073-929 91 40.

Byggnader

Bostadsbyggnad i 1 plan med krypgrund, trästomme, stående träpanel och plåttak. Vatten kommer från borrad brunn och har inte använts på länge. Avloppet är enklare och av okänt skick. Uppvärmning sker med elradiatorer, vedspis och kamin (ej besiktigade). Byggnaden inrymmer hall, kök, badrum och två rum och har både inglasad och öppen altan. Byggnaden har stått obebodd i ca 15 år och är i sämre skick. På fastigheten finns en större ekonomibyggnad i en länga. Byggnaden är uppförd i trä med plåttak och inrymmer ett garage med gjutet golv, förråd och vedbod. På fastigheten finns det även några mindre uthusbyggnader.

Byggnad på ofri grund

På fastigheten finns en arrendetomt bebyggd med bostadshus och ekonomibyggnader. Dessa byggnader ägs av arrendatorn och ingår således ej i försäljningen. Arrendetomten är belägen i anslutning till fastighetens brukningscentrum. Belägenhet och ungefärlig omfattning framgår av bifogad fastighetskarta.

Vägar

Fastigheten har del i väg, Gävle Västerberg GA:2 som förvaltas av Västerberg-Norrtjärns vägsamfällighet. Nyvägen som leder från Västerbergsvägen upp till det västra skogsskiftet är enskild och sköts gemensamt av berörda markägare. Nyvägen är låst med vägbom vid Västerbergsvägen.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten (Källa: Skogsstyrelsen).

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Areal

Fastighetens areal enligt skogsbruksplanen: 51,5 hektar. Fastighetens areal enligt fastighetsregistret: 53,41 hektar.

Fastighetens skick / friskrivning

Säljaren avser att i köpekontraktet friskriva sig från allt ansvar avseende eventuella fel och brister i fastigheten.

Besiktning och undersökningsplikt

Uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. I köpekontraktet kommer det att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person.

Visning

Visning utav byggnader sker enligt överenskommelse med undertecknad fastighetsmäklare. Besiktning av skogsmark sker på egen hand.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1300000 kr

Kontakt

bild_Daniel
bild_Andreas
LRF Konsult Sandviken
Industrivägen 12
811 23 Sandviken

Liknande fastigheter