VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsfastighet i Sillerud

Trevlig skogsfastighet i Sillerud som består av 2 skogsskiften som enligt skogsbruksplanen har en total areal om 29,5 hektar varav 29,1 hektar är produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 6634 m³sk, vilket motsvarar ca 228 m³sk per hektar. Trädslagsfördelningen är 49 % gran ,45 % tall och 6 % löv. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 6,8m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas till ca 278 m³sk. Jakträtt i Harnäs viltvårdsområde samt Järnsjöns älgskötselområde. Använd gärna vår interaktiva gårdskarta vid ditt besök på fastigheten för att se vart du befinner dig samt information om skog och gränser.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
29,5 ha
Skogsmark:
29,1 ha
Väg och kraftledning:
0,4 ha
Virkesförråd:
6 634 m³sk
Fastighet:
ÅRJÄNG GRÄLLSBYN 1:14, 1:15
Grällsbyn
Årjäng
Utgångspris

2 200 000 kr

Kontakt

bild_Susanne
LRF Konsult Karlstad
Köpmannagatan 2
652 26 Karlstad
ÅRJÄNG GRÄLLSBYN 1:14, 1:15

Skogsfastighet i Sillerud

Trevlig skogsfastighet i Sillerud som består av 2 skogsskiften som enligt skogsbruksplanen har en total areal om 29,5 hektar varav 29,1 hektar är produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 6634 m³sk, vilket motsvarar ca 228 m³sk per hektar. Trädslagsfördelningen är 49 % gran ,45 % tall och 6 % löv. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 6,8m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas till ca 278 m³sk. Jakträtt i Harnäs viltvårdsområde samt Järnsjöns älgskötselområde. Använd gärna vår interaktiva gårdskarta vid ditt besök på fastigheten för att se vart du befinner dig samt information om skog och gränser.

Byggnader

Jaktstuga

En mindre jaktstuga är påbörjad men ej färdigställd på fastigheten skifte 2.

Skogsuppgifter

Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 29 ha med ett virkesförråd om totalt 6634 m³sk varav ca 3668 m³ sk är S2 och S3 skog. Beräknad medelbonitet är 6,8 m³sk/ha och årlig tillväxt 278 m³sk/år i medel under planperioden. Virkesförrådet är i medeltal 228 m³sk per hektar med en trädslagsfördelning där gran utgör 49% , tall 45% och löv 6%. Avverkningsförslag under planperioden (2018-2027) är i skogsbruksplanen satt till totalt 4194 m³sk fördelat på föryngringsavverkning 3171 m³sk, gallring 1023m³sk.

Skogsvård

Under senare år har det varit låg aktivitet på fastigheten vilket gör att det finns en del skogsvårdande insatser som bör genomföras. Det gäller främst underväxtröjning , gallringar och plantering.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheterna ingår i Harnäs viltvårdsområde samt Järnsjöns älgskötselområde.

Forn- och kulturlämningar

Det finns ingen forn-eller kulturlämning registrerad på fastigheten. Enligt skogsbruksplanen finns en kulturlämning i avd 11.

Naturvärden

Det finns inga registrerade naturvärden på fastigheten. Andelen skog som klassats som NO resp NS bestånd utgör tillsammans minst 5 % och uppfyller dagens krav för certifiering.

Visning

Skog och mark undersöks på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. Ett tips är att Surfa in på vår hemsida www.lrfkonsult.se/fastighetsformedling och sök upp fastigheten via din smartphone. Där kan du via "Visa Gårdskarta" på ett enkelt sätt se vart på fastigheten du befinner dig och skiftenas läge. Markera med fingern på kartan för att se avdelningsbeskrivning med mera.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom Årjäng kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3700 kr för privatperson och 5700 kr för juridisk person. För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annat avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Skattetal

Öre, penningar -40

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 100000 kr

Kontakt

bild_Susanne
LRF Konsult Karlstad
Köpmannagatan 2
652 26 Karlstad

Liknande fastigheter