Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Jordbruksarrende nordost om Lund

Åkermark om ca 70,2 ha åkermark utbjudes till arrende med start 2019-03-14. Arealen, som hittills har brukats av samma arrendator, är fördelad på fyra fastighetsägare och det är möjligt att lämna anbud på dess helhet eller i delar. Arrendetid om ett år med möjlighet till förlängning. Stödrätter ingår. Byggnader ingår ej. Jakt ingår ej. Fri prövningsrätt. LUND; Östra Odarslöv 5:29, 6:11, 6:16, 6:18, 6:26; delar av För prospekt och frågor så kontakta: Arrendespecialist och reg fastighetsmäklare Charlotte Odell Zinn; charlotte.odell.zinn@lrfkonsult.se Telefon: 040 – 10 52 28 Skriftligt anbud oss tillhanda senast den 10 januari 2019. LRF Konsult AB, Charlotte Odell Zinn, Box 565; 201 25 MALMÖ Märk kuvertet med ”ODARSLÖV”.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Fastighet:
Lund Östra Odarslöv del av 5:29 m.fl.

Försäljningssätt

Anbud, senast 2019-01-10

Kontakt

bild_standard
LRF Konsult Malmö
Dockplatsen 1, 6 vån
211 19 Malmö
Lund Östra Odarslöv del av 5:29 m.fl.

Jordbruksarrende nordost om Lund

Åkermark om ca 70,2 ha åkermark utbjudes till arrende med start 2019-03-14. Arealen, som hittills har brukats av samma arrendator, är fördelad på fyra fastighetsägare och det är möjligt att lämna anbud på dess helhet eller i delar. Arrendetid om ett år med möjlighet till förlängning. Stödrätter ingår. Byggnader ingår ej. Jakt ingår ej. Fri prövningsrätt. LUND; Östra Odarslöv 5:29, 6:11, 6:16, 6:18, 6:26; delar av För prospekt och frågor så kontakta: Arrendespecialist och reg fastighetsmäklare Charlotte Odell Zinn; charlotte.odell.zinn@lrfkonsult.se Telefon: 040 – 10 52 28 Skriftligt anbud oss tillhanda senast den 10 januari 2019. LRF Konsult AB, Charlotte Odell Zinn, Box 565; 201 25 MALMÖ Märk kuvertet med ”ODARSLÖV”.

Kartor över fastigheten

Kontakt

bild_standard
LRF Konsult Malmö
Dockplatsen 1, 6 vån
211 19 Malmö

Liknande fastigheter