Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Gård i Ökna, 7,6 ha

Karl Andersson Gården är belägen i Öknaby ca 27 km nordost om Katrineholm och omfattar totalt ca 7,6 ha (6,3 ha åker- och betesmark). Mangårdsbyggnaden uppfördes år 1877 och har en boyta om ca 220 kvm. Till gården finns även en gedigen ekonomibyggnad från 1995 som lämpar sig väl för flera olika användningsområden. Övrig ekonomibyggnation består av ladugård, vagnslider och garage, den gamla källarstugan och en visthusbod.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
7,6 ha
Inägomark:
6,3 ha
Väg och kraftledning:
0,5 ha
Övrigmark:
0,8 ha
Boyta:
222 kvm
Fastighet:
KATRINEHOLM ÖKNA 4:1, del av
Karl Andersson gården
64197 Katrineholm
Utgångspris

2 100 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Visning

2019-01-25 14:00 - 15:00

Vänligen lämna anmälan till visning hos mäklare eller kontaktperson. Spekulanter är välkomna att besiktiga markerna på egen hand. Använd gärna vår interaktiva gårdskarta med GPS. Kartan nås via fastighetsannonsen på vår hemsida (www.lrfkonsult.se) och "Visa gårdskarta". Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende och växande grödor.

Kontakt

bild_Thomas
LRF Konsult Katrineholm
Drottninggatan 1
641 30 Katrineholm
KATRINEHOLM ÖKNA 4:1, del av

Gård i Ökna, 7,6 ha

Karl Andersson Gården är belägen i Öknaby ca 27 km nordost om Katrineholm och omfattar totalt ca 7,6 ha (6,3 ha åker- och betesmark). Mangårdsbyggnaden uppfördes år 1877 och har en boyta om ca 220 kvm. Till gården finns även en gedigen ekonomibyggnad från 1995 som lämpar sig väl för flera olika användningsområden. Övrig ekonomibyggnation består av ladugård, vagnslider och garage, den gamla källarstugan och en visthusbod.

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Mangårdsbyggnad i 1 1/2 plan från år 1877 som är uppförd på torpargrund med stomme i liggande timmer och fasad av stående träpanel. Takbeklädnad av tegelpannor. Den taxerade boytan är 222 kvm samt biyta om 10 kvm. Entréplanet har tre rum och kök, hall, toalett samt groventré med dusch och tvättstuga. På övre plan finns tre rum (varav ett är fd. kök), toalett, möblerbar hall och förrådsutrymmen i sidovindar. Bostaden totalrenoverades år 1955 och år 1990 utfördes renoveringar i form av fönsterbyte, tilläggsisolering och panelbyte. Bostaden har idag ett visst renoveringsbehov. Enskilt avlopp med 3-kammarbrunn utan efterföljande rening. Vatten från grävd källa (2 sammankopplade brunnar, hydrofor i ladugård) som även förser ekonomibyggnaderna. Vattenburen uppvärmning med vedpanna (2005) och fyra ackumulatortankar a´ 500 liter styck. Därtill är flera av bostadens eldstäder godkända för eldning. Mangårdsbyggnaden är ansluten till fiber.

Fårhus

Gedigen byggnad uppförd år 1995 med yttermåtten 24 * 16 m. Byggnaden har använts som fårhus men lämpar sig även väl även för annan användning.

Ladugård

Byggnad i trä med tak av tegel. Byggnaden håller bl.a. stalldel, mjölkrum samt torkanläggning med satstorp från Akron om 5 kbm och elevator för 25 ton, träfickor om totalt 72 kbm.

Vagnslider och garage

Vagnslider med garagedel som är byggt i trä med tak av plåt. Gjutet golv i garagedelen.

Källarstugan

Äldre byggnad i stomme av timmer under tak av tegel. Två stycken källare under byggnaden. Säljaren har för avsikt att kvarhålla nyttjanderätten till denna byggnad.

Visthusbod

Bod uppförd på plintgrund med stomme i timmer under tak av tegel. Inrymmer fd. drängkammare och spannmålsmagasin med mera.

Vedbod/garage

Byggnad på delvis gjuten platta med stående panel under tak av tegel. Byggnaden håller förrådsutrymmen samt garage som har använts som hundgård.

Åker- och betesmark

Åker- och betesmark om ca 6,3 hektar enligt kartmätning varav merparten av arealen är att betrakta som åkermark. Marken är upplåten genom ettårigt avtal och är tillgänglig för blivande köpare från och med den 14 mars 2020. Stödrätter återgår vederlagsfritt vid arrendets upphörande.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan bilda egen fastighet genom avstyckning eller fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet. Köparen/säljaren ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och köparen står för kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Kontakt

bild_Thomas
LRF Konsult Katrineholm
Drottninggatan 1
641 30 Katrineholm

Liknande fastigheter