Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Hög bonitet!

Vid länsgränsen mellan Värmland och Västra Götaland ligger detta välarronderade skogsskifte på ca 50 ha. Fastigheten är välskött och domineras av yngre granbestånd med hög tillväxt. Totalt virkesförråd är uppskattat till drygt 4 000 m3sk varav ca 800 m3sk är slutavverkningsbar skog. Väl utbyggt vägnät. Utöver en trygg kapitalplacering erbjuder fastigheten spännande klövviltsjakt på främst gris och dovvilt.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
49,2 ha
Skogsmark:
48,0 ha
Övrigmark:
1,2 ha
Virkesförråd:
4 053 m³sk
Fastighet:
KRISTINEHAMN HYGN 2:1

Utgångspris

2 350 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan, senast 2019-01-25

Kontakt

bild_Håkan
LRF Konsult Örebro
Bettorpsgatan 10
703 69 Örebro
KRISTINEHAMN HYGN 2:1

Hög bonitet!

Vid länsgränsen mellan Värmland och Västra Götaland ligger detta välarronderade skogsskifte på ca 50 ha. Fastigheten är välskött och domineras av yngre granbestånd med hög tillväxt. Totalt virkesförråd är uppskattat till drygt 4 000 m3sk varav ca 800 m3sk är slutavverkningsbar skog. Väl utbyggt vägnät. Utöver en trygg kapitalplacering erbjuder fastigheten spännande klövviltsjakt på främst gris och dovvilt.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättad av Jonas Kling BillerudKorsnäs har nyligen reviderats i fält. Tyngdpunkten på skogsinnehavet ligger i välskötta yngre granbestånd med hög tillväxt. Den slutavverkningsmogna skogen är talldominerad och omfattar ca 800 m3sk. Fastigheten har en mycket hög bonitet (9,6 m3sk/ha/år.)

Övriga marktyper

Väg och övrig mark totalt 1,2 ha.

Jakt

jakträtten tillfaller köparen på tillträdesdagen. Fastigheten erbjuder spännande jakt på främst gris och dovvilt. Viss förekomst av kronvilt.

Fiske

Fiskerätt medföljer ej.

Fastighetsbildning

Försäljningsobjektet är en del av registerfastigheten Hygn 2:1. varför fastighetsbildning måste ske. Objektet kan bllda en egen fastighet alternativt fastighetsregleras till näraliggande fastigheter. I det fall förvärvet genomförs såsom fastighetsreglering svarar köparen för lantmäterikostnaden. Sker förvärvet som vanligt köp svarar söljaren för avstyckningskostnaden.

Vägar

Fastigheten gränsar mot de allmänna vägarna 26 och 204. Enskild väg i nordväst till egen vändplan. Vägen som kommer in i fastigheten från söder är gemensam med 2 grannfastigheter. (Inga fastställda andelstal).

Kontakt

bild_Håkan
LRF Konsult Örebro
Bettorpsgatan 10
703 69 Örebro

Liknande fastigheter