Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Stor skogsfastighet i bäckliden

Nu finns chansen att förvärva ca 250 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 30.725m³sk. Fastigheten har god en bonitet om 4m³sk/ha/år och fin arrondering. Egen jakt ingår.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
301,6 ha
Skogsmark:
249,2 ha
Skogsimpediment:
48,4 ha
Inägomark:
1,0 ha
Väg och kraftledning:
3,0 ha
Virkesförråd:
30 725 m³sk
Fastighet:
SKELLEFTEÅ BYSKE-BÄCKLIDEN 1:4

Utgångspris

8 200 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan, senast 2019-02-04

Kontakt

bild_Tomas
bild_Nils
LRF Konsult Skellefteå
Stationsgatan 21
931 32 Skellefteå
SKELLEFTEÅ BYSKE-BÄCKLIDEN 1:4

Stor skogsfastighet i bäckliden

Nu finns chansen att förvärva ca 250 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 30.725m³sk. Fastigheten har god en bonitet om 4m³sk/ha/år och fin arrondering. Egen jakt ingår.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Risbergs skogskonsult AB inför försäljningen. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 249 ha med ett virkesförråd om totalt ca 30 725 m3sk varav ca 20 980 m³ sk är S1- och S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsvård

Det finns ca 5 hektar K1 på fastigheten, vilket innebär obehandlad kalmark. Det åligger ny ägare att återbeskoga dessa ytor.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

På fastigheten gäller jakt i egen regi på licens.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns två fornlämningar i form av kilometerstolpar. (källa skogsstyrelsen)

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 300000 kr

Kontakt

bild_Tomas
bild_Nils
LRF Konsult Skellefteå
Stationsgatan 21
931 32 Skellefteå

Liknande fastigheter