Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Byggnadsfri skogsfastighet om 110 ha

Stor skogsegendom i ett skifte om ca 110 ha belägen i utkanten av Breanäs samhälle med ca 700 meter gräns i sjön Jämningen. Produktiv skogsmark om ca 100 ha med ett uppskattad virkesförråd om ca 21 000 m³sk varav ca 12 300 m³sk är S1-, S2- samt G2-skog. Medelbonitet om 9 m³sk/ha. God tillgänglighet med väl underhållna vägar. Egen jakträtt med mycket fina jaktmöjligheter. Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, slå över från satellit till karta så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
110,0 ha
Skogsmark:
90,0 ha
Skogsimpediment:
3,0 ha
Skog med restriktion:
10,0 ha
Övrigmark:
7,0 ha
Virkesförråd:
21 058 m³sk
Fastighet:
Östra Göinge Breanäs 1:5

Utgångspris

12 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2019-02-25, kl 18:00

Visning

Skog och mark undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. Kontakta ansvarig mäklare för information om vägar samt angränsande vägbommar.

Kontakt

bild_Sybrenne
bild_David
LRF Konsult Kristianstad
Västra Boulevarden 47
291 31 Kristianstad
Östra Göinge Breanäs 1:5

Byggnadsfri skogsfastighet om 110 ha

Stor skogsegendom i ett skifte om ca 110 ha belägen i utkanten av Breanäs samhälle med ca 700 meter gräns i sjön Jämningen. Produktiv skogsmark om ca 100 ha med ett uppskattad virkesförråd om ca 21 000 m³sk varav ca 12 300 m³sk är S1-, S2- samt G2-skog. Medelbonitet om 9 m³sk/ha. God tillgänglighet med väl underhållna vägar. Egen jakträtt med mycket fina jaktmöjligheter. Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, slå över från satellit till karta så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns det en uppdaterad skogsbruksplan upprättad av David Ljungkvist, LRF Konsult. Inventeringen skedde maj 2017 och planen har uppdaterats december 2018 utifrån skötsel och avverkningar. Enligt den uppdaterade skogsbruksplanen omfattar fastigheten 99,6 ha produktiv skogsmark med ett uppskattad virkesförråd om ca 21 000 m³sk, varav ca 12 300 m³sk är S1-, S2- samt G2-skog. Medelboniteten är beräknad till 9 m³sk/ha/år och den årliga tillväxten är uppskattad till ca 657 m³sk. Trädslagsfördelningen är 44 % gran, 26 % bok, 12 % ek, 10 % tall samt 8 % björk.

Jakt

Fastighetens goda arrondering erbjuder fina möjligheter till jakt. Jakträtten är inte upplåten och övergår till köparen på tillträdesdagen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Planer, bestämmelser mm

Fastigheten innehar tre biotopskyddsområde om sammanlagt 10 ha. Områdena finns angivna på skogskartan.

Naturvärden

Enligt Skogsstyrelsen innehåller fastigheten tre olika sumpskogsområden med mosseskog, kärrskog och fuktskog. Fastigheten innehar enligt Skogsstyrelsen även sju nyckelbiotopsområden.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på. Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 160000 kr

Områdesbeskrivning

Fastigheten ligger i ett lättillgängligt område i anslutning till Breanäs Missionsgård och gränsar till sjön Jämningen. Skogsbilväg går genom fastighetens södra del och upp mot områdets mellersta del med en rymlig vändplats.

Vägbeskrivning

Fastigheten ligger ca 2,5 mil sydöst om Osby precis intill Breanäs samhälle. Från Osby kör ni öster ut mot Glimåkra längs med Nya Osbyvägen, Sibbhultsvägen och Glimåkravägen i ca 21 km. I Sibbhult kör ni mot vänster in mot Lönsbodavägen. Följ vägen i ca 6 km och tag av höger, vid vägskylt Breanäs. Efter ca 1,7 km kommer ni fram till Breanäs Missionsgård där ni svänger vänster i korsningen. Följ vägen för att köra in på fastigheten.

Kontakt

bild_Sybrenne
bild_David
LRF Konsult Kristianstad
Västra Boulevarden 47
291 31 Kristianstad

Liknande fastigheter